Słomniki budują pasywnie!

Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki tego typu rozwiązaniom konstrukcyjnym maleją koszty ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło pozwala zmniejszyć emisje szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, które związane są ze zjawiskiem niskiej emisji.

Jednym z przykładów wykorzystania budownictwa pasywnego jest budowa obiektów sportowych i dydaktycznych w Gminie Słomniki. W naszym reportażu przedstawiamy trzy budynki pasywne: budynek przedszkola, sali gimnastycznej oraz hali sportowo-rekreacyjnej.