Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Świadectwo energetyczne wkrótce będzie obowiązkowe. Co to jest, ile kosztuje i jak je uzyskać? 

Świadectwo energetyczne wkrótce będzie obowiązkowe. Co to jest, ile kosztuje i jak je uzyskać? 

Od 28. kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne budynku będzie obowiązkowe. Za jego brak przewidywane są kary w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. O czym świadczy ten dokument, czy każdy musi go mieć i jak go uzyskać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne, a dokładniej świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, który określa zużycie energii potrzebnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Dotyczy to:

 • energii na potrzebę ogrzewania i wentylacji, 
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej, 
 • klimatyzacji, 
 • oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych). 

Na podstawie informacji zawartych w świadectwie energetycznym, właściciel, najemca czy użytkownik budynku może mniej więcej określić koszty utrzymania związane ze zużyciem energii. Celem dokumentu jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie, a także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie oszczędności energii. 

Wzór świadectwa energetycznego

O tym, jak wygląda świadectwo energetyczne mówi ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku. Zawiera ono takie informacje, jak:

 • rodzaj, przeznaczenie oraz adres budynku, 
 • data oddania budynku do użytkowania, 
 • całkowita powierzchnia użytkowa budynku, 
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, 
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, 
 • wielkość emisji CO2, 
 • udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię końcową. 

Oprócz tych informacji, każde świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zawierać zalecenia poprawy budynku w tym zakresie. Muszą one być zarówno opłacalne ekonomicznie, jak wykonalne technicznie. 

Wzór wniosku można znaleźć pod linkiem

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne? 

Dotąd obowiązek świadectwa energetycznego dotyczył  budynków wybudowanych po 2009 roku, jednak zmieniła to ostatnia nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z nią od 28. kwietnia 2023 roku obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie dotyczył każdego budynku indywidualnego oraz wielorodzinnego, niezależnie od roku jego wybudowania. 

Kopia sporządzonego świadectwa energetycznego będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku, a także udostępniona w przypadku, gdy budynek będzie wynajmowany lub sprzedawany. Co ważne, świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe również w przypadku mieszkań w blokach.

Czy każdy musi mieć świadectwo energetyczne?

Istnieją jednak sytuacje, w których nie ma konieczności sporządzenia świadectwa energetycznego. To przypadki, w których właściciel budynku korzysta z niego na własny użytek, czyli nie planuje ani sprzedaży, ani najmu. 

Oprócz tego, nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków zakłada, że ten obowiązek ominie również:

 • budynki podlegające ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • miejsca kultu i budynki działalności religijnej;
 • budynki mieszkalne, ale przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • budynki wolnostojące o powierzchni poniżej 50 m²; 
 • budynki przemysłowe i gospodarcze bez instalacji zużywających energię; 
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/mkw/rok. 

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Przygotowanie dokumentu odbywa się na zlecenie właściciela/ zarządcy budynku, bądź inwestora. Deweloperzy mają obowiązek dołączyć świadectwo energetyczne do zawiadomienia o  zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

Zgodnie z założeniem ustawy świadectwo energetyczne wydaje osoba, która posiada do tego odpowiednie kompetencje i uprawnienia. 

Muszą one być potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu architektury, architektury krajobrazu, pożarnictwa lub innych studiów wyższych/podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Pełen wykaz osób uprawnionych do wystawienia świadectwa energetycznego można znaleźć na stronie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? 

Cena świadectwa energetycznego różni się w zależności od powierzchni lokalu/budynku, a także firmy, która wykonuje analizę charakterystyki energetyczne. Najmniej kosztuje sporządzenie dokumentu dla mieszkania – średnio od 200 do 600 zł. W przypadku domu jednorodzinnego należy zapłacić mniej więcej od 400 do 1000 zł. Najwyższych cen należy się spodziewać za sporządzenie świadectwa energetycznego dla domu wielorodzinnego – od 1500 zł i budynku użyteczności publicznej od 2000 zł

Jednak to tylko orientacyjny koszt wystawienia świadectwa energetycznego. Każdy obiekt wyceniany jest indywidualnie ze względu na złożoność procesu obliczeń. Niewykluczone, że ceny sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków pójdą w górę po wprowadzeniu obowiązku zawartego w nowelizacji ustawy. 

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne? 

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Dokumenty sporządzone przed wejściem nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie muszą być aktualizowane i zachowują ważność przez okres, na jaki zostały pierwotnie sporządzone. 

Wyjątkiem są sytuacje, w których w budynku zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne wpływające na zmianę charakterystyki energetycznej części lub całości budynku. Należą do nich m.in. wymiana okien, wymiana źródeł ciepła i ocieplenie obiektu. W tym wypadku konieczne jest wyrobienie nowego świadectwa energetycznego. 

Świadectwo energetyczne a obowiązkowa kontrola ogrzewania 

W związku z nowelizacją ustawy w polskich domach będą przeprowadzane kontrole systemów ogrzewania. Ich częstotliwość będzie zależeć od charakterystyki źródeł ciepła.

 • W przypadku kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW kontrola będzie przeprowadzana raz na 2 lata
 • W przypadku źródeł ciepła niewymienionych w zestawieniu, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW kontrola będzie przeprowadzana raz na 3 lata
 • W przypadku kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW kontrola będzie przeprowadzana raz na 4 lata
 • W przypadku kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW kontrola będzie przeprowadzana raz na 5 lat

Kontrolę może przeprowadzić osoba posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje. 

Świadectwo energetyczne – jakie kary?

Do tej pory za brak świadectwa energetycznego w przypadkach, które tego wymagały, obowiązywały kary w wysokości nawet 10 tys. złotych. Jak będzie po nowelizacji ustawy?

W nowych przepisach nałożone nowe kary, które będą dotyczyć dwóch grup: właścicieli i inwestorów budynków oraz audytorów energetycznych wystawiających świadectwa energetyczne. Właścicielom i inwestorom grozi kara grzywny za nieprzekazanie dokumentu w trakcie sprzedaży lub najmu nieruchomości. Z kolei osoby wydające świadectwa energetyczne będa podlegać odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Źródła: gov.pl, muratorplus.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.