Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Światowy Dzień Długu Ekologicznego 2022: następne pięć miesięcy będziemy żyć na kredyt

Światowy Dzień Długu Ekologicznego 2022: następne pięć miesięcy będziemy żyć na kredyt

W ciągu niecałych ośmiu miesięcy wykorzystaliśmy wszystkie zasoby naturalne, które ziemia przygotowała na cały rok. Polska przekroczyła ten próg znacznie wcześniej – krajowy Dzień Długu Ekologicznego wypadł 2 maja. Jeżeli nic się nie zmieni, do 2050 roku ludzkość będzie potrzebowała trzech planet do zaspokojenia konsumpcji. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Dzień Długu Ekologicznego – co to jest?

Dzień Długu Ekologicznego oznacza moment wyczerpania naturalnych zasobów Ziemi, które ta może odbudować w ciągu 365 dni. W 2022 roku wypada on wcześniej niż w poprzednim, bo 28 lipca. 

Po raz pierwszy ludzka konsumpcja przekroczyła granice możliwości naszej planety w latach 70. XX wieku. Od tamtej pory tempo konsumpcji zwiększa się z każdym rokiem, data Światowego Dnia Długu Ekologicznego niebezpiecznie się przesuwa. 

IhEgI2egOlhbfaqU0rzsUXGkE5IO 64hyW0Lk88Pu2p ah35YLIbV8Jh0Q8hlyUx8vvLleUy1xRX98OgW1YyeZS4Lb
Dzień Długu Ekologicznego w latach 1971-2022, źródło: overshootday.org

Fakt, że od lat 70. zaciągamy coraz większy kredyt u ziemi doprowadził do spadku bioróżnorodności, nadmiernych emisji gazów cieplarnianych, a także kryzysów żywnościowych i energetycznych. To z kolei skutkuje ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi jak fale upałów, pożary, susze i powodzie. 

Skąd wiemy, że wyczerpaliśmy wszystkie zasoby?

Za inicjatywą Światowego Dnia Długu Ekologicznego stoi niezależny instytutu badawczy, który zajmuje się obliczaniem śladu ekologicznego – Global Footprint Network

Datę Dnia Długu Ekologicznego wyznacza się dzieląc ilość zasobów naturalnych przez ślad ekologiczny ludzkości, a wynik mnoży się przez liczbę dni w roku. Ślad ekologiczny to uniwersalny wskaźnik nadużycia zasobów biologicznych. Bierz pod uwagę zużycie paliw kopalnych, wody, gleby, emisję dwutlenku węgla i liczbę złowionych ryb. 

Dzień Długu Ekologicznego pokazuje, że obecny system produkcji i konsumpcji nie jest zgodny z zamiarem dalszego zamieszkiwania tej planety. Aby lepiej chronić nasze zasoby naturalne i dobrze zarządzać popytem, konieczne jest podjęcie konkretnych, wspólnych działań, które będą miały na celu nowy model oparty na zrównoważonym rozwoju i regeneracji  – zaapelował minister środowiska Ekwadoru Gustavo Manrique.

Do 2050 roku będziemy potrzebować trzech planet

Obecnie w ciągu roku jako ludzkość zużywamy 170% odnawialnych zasobów ziemi. Według danych Global Footprint Network ponad 3 mld osób żyje w krajach, które produkują mniej żywności w ciągu roku niż konsumują, a ta liczba ciągle rośnie. Jeżeli ta tendencja się nie zmieni do 2050 roku będziemy potrzebować aż trzech planet, aby zaspokoić globalne potrzeby

Polska dobiła już do tego progu pięć lat temu. W 2022 roku jako kraj wyczerpaliśmy zasoby planety prawie 3 miesiące wcześniej niż cała ludzkość, bo na początku maja. 

4KumPXcf4ZksIm3v4G4WMjpd0TTW96kfBsdgPy2hfk8pU3YlYDHjJrZOVlfG1h6Dj01nwT5cgPm70NoNfr2 wdLNBY67FtCZTvIOWLBT6vv5z7n bUFSvpSG7X3QdE 2CLM3XqR1 2WQAWWgyU Qmc
Ślad ekologiczny Polski wyrażony w liczbie potrzebnych planet, źródło: data.footprintnetwork.org

Chociaż to dużo, Polska nie znajduje się nawet na podium, gdy mówimy o konsumpcji zasobów naturalnych. Pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone, które potrzebują aż pięciu planet do zaspokojenia swoich potrzeb. 

Nul2h1g1HXzfQf
Krajowy ślad ekologiczny wyrażony w liczbie potrzebnych planet, źródło: data.footprintnetwork.org

#MoveTheDate

#MoveTheDate to inicjatywa, która towarzyszy Dniu Długu Ekologicznego. W jej ramach realizowane są projektu, które mają na celu przywrócenie równowagi między możliwościami ziemi i konsumpcją ludzi.

Global Footprint Network wskazuje na trzy, kluczowe rozwiązania mogące zmniejszyć dług, który zaciągamy u planety:

  • Ograniczenie marnotrawienia żywności o połowę na całym świecie przesunęłoby Dzień Długu Ekologicznego o 13 dni wstecz. 
  • Produkcja energii odnawialnej za pomocą wiatraków oszczędziłoby 10 dni. 
  • Modernizacja miejskiej infrastruktury rowerowej na całym świecie, do poziomu, który obecnie znajdujemy w Holandii może cofnąć Dzień Długu Ekologicznego o 9 dni. 

Źródło: overshootday.org

Fot. główne: overshootday.org, Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.