29.07 – Dzień Długu Ekologicznego

29.07 – Dzień Długu Ekologicznego

Dzień Długu Ekologicznego oznacza oznacza moment, w którym wykorzystaliśmy odnawialne zasoby Ziemi na rok 2019. Od dzisiaj zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt.

Po raz pierwszy, kalkulację długu ekologicznego rozpoczęto w 1970 roku – od tego czasu razem z podwojeniem się liczby mieszkańców Ziemi, zwiększył się ślad węglowy. W tym roku, Dzień Długu Ekologicznego obchodzimy 29 lipca, czyli 2 miesiące wcześniej niż w 1990 roku i 5 miesięcy wcześniej niż w  1970.

Ekologiczny kredyt

Global Footprint Network alarmuje, że coraz bardziej widoczne stają się koszty nadmiernych wydatków ekologicznych, takich jak: wylesianie, erozja gleby, utrata różnorodności biologicznej oraz gromadzenie się dwutlenku węgla w atmosferze, które prowadzą do zmian klimatycznych i częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Według przeprowadzonych badań, aby sprostać współczesnym wymaganiom społeczeństwa jedna planeta jest niewystarczająca. Populacja Ziemi zużywa zasoby dwa razy szybciej niż planeta jest w stanie je odnowić.

Mathias Wackernagel, założyciel Global Footprint Network zaznaczył, że dług ekologiczny jest sytuacją tymczasową – “w którymś momencie ludzkość będzie musiała powrócić do egzystencji w ramach ograniczonych naturalnych zasobów planety Ziemi.”

Jak uratować planetę?

Global Footprint Network podkreśla, że jest to możliwe dzięki naszym codziennym działaniom, np. ograniczenie konsumpcji mięsa o 50 proc., przesunęłoby datę długu o 15 dni; z kolei zmniejszenie śladu węglowego o 50 proc. pozwoliłoby o przesunięcie daty o 93 dni. W mediach społecznościowych uruchomiono inicjatywę #MoveTheDate, w ramach której realizowane są projekty mające na celu przywrócenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem ludzkości na naturalne zasoby Ziemi a jej możliwością ich odnowienia.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.