Światowy Wskaźnik Pokoju: miliard ludzi jest bezpośrednio narażonych na skutki globalnego ocieplenia

Blisko miliard ludzi mieszka w regionach bardzo zagrożonych przez globalne ocieplenie – taki jest wniosek z opublikowanego 19 czerwca Światowego Wskaźnika Pokoju. Zagrożenia klimatyczne zostały w nim uwzględnione po raz pierwszy.

Zmiany klimatu w pośredni sposób przyczyniają się do powstawania konfliktów zbrojnych. Powodem jest walka o kurczące się zasoby naturalne. 40% ludzi żyjących w regionach mocno zagrożonych przez globalne ocieplenie żyje w krajach borykających się z konfliktami. Zmiany klimatyczne mogą też przyczyniać się do utraty źródeł utrzymania oraz powstawania ruchów migracyjnych. To również są czynniki konfliktogenne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Migracje skutkiem globalnego ocieplenia

Wojny o dostęp do wody nie są jednak zjawiskiem nowym. Ludzkość borykała się z nimi już od zarania dziejów, ale w przekazie historycznym wątek ten jest marginalizowany lub całkowicie wręcz pomijany. Uwypuklane są natomiast aspekty związane z różnicami etnicznymi czy religijnymi. Jednym z najbardziej znanych, współczesnych konfliktów na tym tle były wydarzenia, do których doszło w latach 80. w indyjskim Pendżabie. Spór o podział wód z rzek zapisał się jednak na kartach historii jako konflikt związany z separatyzmem sikhijskim.

Tymczasem dziś wzrost ludności w państwach Globalnego Południa prowadzi do poważnych problemów z dostępem do wody. Bliski Wschód jest regionem cechującym się największym deficytem wody na świecie. To również najbardziej skonfliktowany obszar współczesnego świata. Tymczasem, według prognoz liczba ludności na świecie do 2050 roku wzrośnie do 9 miliardów. Jeszcze bardziej zmniejszy to ilość wody przypadającą na jednego człowieka, zwłaszcza w krajach afrykańskich.