W krajach bałtyckich spodziewany jest deficyt mocy wytwórczych

Podobnie do państw skandynawskich, Estonia oraz Łotwa muszą wdrożyć krajową platformę służącą wymianie informacji, która przyczyniłaby się do cyfryzacji systemu energetycznego, zapewniłaby zdecentralizowaną produkcję energii i aktywny udziału graczy rynkowych w zbilansowaniu systemu i zapewnieniu rezerw – powiedział Varis Boks, prezes zarządu AT.

Zawiązano fundusz energetyczny pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską

Co się tyczy funduszu energetycznego, taka decyzja faktycznie zapadła, i w ramach wizyty króla w Rosji zostaną podjęte stosowne decyzje. Wstępnie mowa o przeznaczeniu jednego miliarda dolarów na projekty stricte energetyczne – powiedział rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak. Decyzja o powstaniu tego typu funduszu przyczyni się do zacieśnienia współpracy dotyczącej energetyki jądrowej.