1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Udział OZE w polskim miksie energetycznym rośnie. GUS opublikował dane za 2022 rok

Udział OZE w polskim miksie energetycznym rośnie. GUS opublikował dane za 2022 rok

Udział OZE w polskim miksie energetycznym rośnie. GUS opublikował dane za 2022 rok

Główny Urząd Statystyczny obliczył udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii za 2022 rok. Zgodnie z danymi GUS-u ostateczna wartość OZE w miksie energetycznym naszego kraju wynosiła w ubiegłym roku 16,8%. Jest to wynik lepszy od 2021 o 1,2 punkty procentowe. Wzrost zbliża nas do celu założonego w strategii energetycznej na lata 2021-2030.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowe dane nie pozostawiają wątpliwości – Polacy używają coraz więcej prądu z OZE

Dane GUS-u związane z udziałem OZE w miksie energetycznym sięgają 2009 roku. Wtedy to wynosił on 8,68%. Potem generalnie co roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem z trzema wyjątkami – między 2015 a 2016 (z 11,88% na 11,40%), między 2016 a 2017 (z 11,40% na 11,06%) i między 2020 a 2021 (z 16,13% na 15,61%). Warto tu zaznaczyć, że chodzi o udział w końcowym zużyciu energii brutto, a więc dane te określają, ile energii użytej w danym roku przez Polaków pochodziło z OZE.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest zmiana metodologii obliczania tego wskaźnika. W swojej publikacji GUS nie precyzuje o jakie zmiany dokładnie chodzi, jednak wiadomo, że zostały one ustanowione przez Parlament Europejski w 2018 i obowiązują od 2021. Może (choć nie musi) to oznaczać, że drobny spadek między 2020 a 2021 nie wynika wcale z realnego mniejszego zużycia energii z OZE, a właśnie zmiany metodologii.

Elektroenergetyka i ciepłownictwo na przedzie, sektor transportu z problemami.

GUS wyróżnił również zmiany udziału OZE w końcowym zużyciu brutto dla najważniejszych sektorów gospodarki. Dobrze pod tym kątem wypada elektroenergetyka – odnawialne źródła energii miały tu wynik 21,01%. W 2021 roku było to 17,17%. Mamy więc do czynienia ze wzrostem o 3,84 punkta procentowego, największym w historii tego sektora. Najgorzej pod kątem implementacji OZE radzi sobie transport – tu udział tych źródeł wyniósł w 2022 zaledwie 5,53%. W transporcie, jako jedynym z trzech analizowanych przez GUS sektorów, nastąpił spadek tego udziału względem 2021, kiedy wynosił 5,66%. Celem na 2030 rok jest osiągnięcie 14%. Ubiegłoroczna zniżka z pewnością nie pomoże w jego osiągnięciu.

Najwięcej udziału OZE jest w ciepłownictwie i chłodnictwie. Ubiegły rok to aż 22,71% źródeł odnawialnych w miksie energetycznym tego sektora. W 2022 na każde 5 megawatogodzin używanych do ocieplenia lub schłodzenia naszych budynków, co najmniej jeden został wyprodukowany przez odnawialne źródła energii. Po raz kolejny mamy tu do czynienia ze wzrostem względem 2021 roku – wtedy wartość na wyniosła 21%. Warto zaznaczyć, że “Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” zakłada wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 punkt procentowy rocznie. W pierwszym roku funkcjonowania strategii udało się spełnić to wymaganie.

Celem udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na 2030 rok jest 21%. Jeżeli tempo wzrostu z lat 2021-2022 (a więc 1,2 punkty procentowego rocznie) się utrzyma, możemy osiągnąć taki wynik jeszcze w 2027 roku. Dużo tu jednak zależy od decyzji politycznych oraz ogólnego zużycia prądu w kraju. “Kulą u nogi” przedsięwzięcia może się też okazać sektor transportu, który ma najniższy udział OZE w miksie energetycznym i zaliczył spadek względem lat ubiegłych.

Udział OZE w polskim miksie energetycznym rośnie. GUS opublikował dane za 2022 rok

– Przeczytaj o wyspie, na której 100% energii czerpane jest z OZE: Ta hiszpańska wyspa czerpała prąd z wody i wiatru przez miesiąc. To nowy rekord

Źródło: stat.gov.pl

Fot. Canva (sasirin pamai, jgareri)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.