Co warto wiedzieć o biogazie?

Biogaz to odnawialne źródło energii. Powstaje on poprzez  rozkład materii organicznej w warunkach beztlenowych. Biogaz składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, dzięki czemu ma dużą wartość energetyczną. Ilość…

Łódź wspiera OZE!

Tylko przez tydzień można ubiegać się o dotację w wysokości 85% na zakup i montaż instalacji związanej z wykorzystaniem OZE w województwie łódzkim. Do rozdysponowania jest ponad 20 mln Euro.…