W 2019 r. Polska wzbogaci się o instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nawet 1 GW

Opublikowany niedawno przez Instytut Energetyki Odnawialnej raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019” wskazuje, że branża odnawialnych źródeł energii ma się w naszym kraju coraz lepiej. Według prognoz opracowanych przez IEO już w 2020 r. fotowoltaika ma szansę stać się drugą technologią OZE w Polsce, tuż po farmach wiatrowych.

Branża odpadowa ma problem z szarą strefą

Najnowszy raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19” sporządzony przez Global Compact Network Poland (GCNP) opisuje szarą strefę i analizuje zjawiska występujące w branży paliwowej, hazardowej, odpadowej oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pokazane zostały w nim trendy w działaniach przestępców gospodarczych wykorzystujących luki prawne.

Polska elektromobilność osiągnie jedną trzecią zakładanego przez rząd planu. Problemem wciąż brak ładowarek i duży koszt zakupu

Nie milion, jak wstępnie zakładały rządowe plany, a zaledwie 300 tysięcy aut elektrycznych będzie jeździło po polskich drogach w 2025 roku. To najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju elektromobilności w naszym kraju. Takie dane wynikają z analizy sporządzonej na potrzeby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Do 2030 roku mamy mieć dostęp do 420 tysięcy punktów ładowania.

Jak bardzo zielone są dzisiaj polskie uczelnie?

Międzynarodowy ranking „Green Metric”, od 2010 r. przygotowywany rokrocznie przez Uniwersytet Indonezyjski, ma na celu wyłonienie placówek naukowych szczególnie zaangażowanych w dbanie o ochronę środowiska naturalnego i promowanie zielonych rozwiązań. Najnowsza, 9. edycja plebiscytu pokazała, jak obecnie wygląda podejście rodzimych uniwersytetów do wdrażania ekologicznych technologii.

PSPA: O 100% wzrosła liczba rejestracji samochodów elektrycznych w ujęciu rok do roku

Po polskich drogach porusza się już blisko 5,9 tys. samochodów elektrycznych. Mogą one korzystać z ponad 694 stacji ładowania – wynika z danych z Licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Z analiz wynika, że od stycznia do maja tego roku liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 100% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.