Powstaną nowe stacje ładowania dzięki współpracy Tauronu i ING

W ostatnich dniach został podpisany list intencyjny pomiędzy ING Bankiem Śląskim a Tauronem, czego efektem będzie powstanie nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych nad Wisłą. Ponadto ING wraz z Tauronem chcą uruchomić w Katowicach usługę carsharingową, podobną do tych działających już w Krakowie oraz Warszawie. Doświadczenia z tych miast pokazują, że „auta na minuty” cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców i są doskonałą alternatywą dla taksówek.

Odyn i Thor pomogą w zredukowaniu emisji pyłów

Dzięki staraniom mieszkańców imiona nordyckich bogów otrzymały dwa nowe kotły gazowe, zainstalowane w krakowskiej hucie ArcelorMittal, a konkretnie w elektrociepłowni TAMEH, będącej wspólną inicjatywą spółki Tauron Polska Energia S.A. oraz przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland. Montaż kotłów jest efektem trwającej modernizacji, na którą przeznaczono ponad 300 mln zł.

Tauron pozyskał kolejne środki unijne na modernizację swojej sieci

Spółka Tauron Dystrybucja pozyskała kolejne unijne dofinansowanie na rozbudowę i modernizację swoich sieci niskiego i średniego napięcia. Najważniejszym zadaniem tego projektu jest dostosowanie sieci elektroenergetycznej do wymogów sieci inteligentnej (SMART). Równie ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa związanego z dostawami energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych, a także zapewnienie właściwych warunków technicznych umożliwiających nowe przyłączenia, w tym także przyłączenia odnawialnych źródeł energii.