Zmieniające się mapy: nowe habitaty starej flory

Zmiany klimatu w Ameryce Północnej mają ogromny wpływ na faunę i florę tego kontynentu. W poprzednich artykułach tego cyklu pisaliśmy o przesuwaniu się granicy pomiędzy suchą i wilgotną strefą w Stanach Zjednoczonych – tzw. setnego południka, co powoduje, że coraz większa część USA jest sucha, a to poważnie utrudnia wzrost niektórych roślin i jest w szczególności problematyczne dla rolnictwa.