Tesco w ciągu dwóch lat ograniczyło marnowanie żywności o 41%

Sieć hipermarketów Tesco trzeci rok z rzędu publikuje raport poświęcony marnowaniu żywności oraz przekazywaniu jej organizacjom charytatywnym. Zgodnie z wyliczeniami marka odnotowała spadek marnotrawienia żywności aż o 41% w stosunku do danych pochodzących sprzed dwóch lat oraz dwukrotnie zwiększyła się ilość żywności przekazywanej organizacjom charytatywnym.

Z informacji zawartych w oficjalnym komunikacie marki Tesco wynika, że w roku finansowym 2018/2019 w sklepach znajdujących się na terenie Polski pojawiło się w sprzedaży 1 003 675 ton żywności, z czego 12 356 ton stanowiły nadwyżki (produkty spożywcze, które nie zostały sprzedane). Z powyższej nadwyżki do spożycia nadawało się 5 189 ton żywności, z których 3 411 ton przekazano organizacjom charytatywnym, natomiast 1 779 ton wyrzucono.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Za pośrednictwem Caritas Polska, Federacji Banków Żywności oraz lokalnych organizacji 3 372 tony ocalonej żywności zostały przekazane osobom potrzebującym, natomiast 39 ton wykorzystano jako pokarm dla zwierząt. W porównaniu z pierwszym rokiem, w którym przeprowadzono badania, czyli sezonem 2016/2017, ilość ocalonej żywności zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Jak podkreślono w raporcie, największym problemem w dystrybuowaniu nadwyżkami żywności nie są wewnętrzne procedury firmy, ale… brak odpowiedniej ilości organizacji charytatywnych, które mogłyby stać się beneficjentami tego programu (!). Spośród sklepów należących do sieci 254 placówki współpracują z lokalnymi odbiorcami nadwyżek, natomiast ponad 100 sklepów nie posiada takich partnerów.

Zainicjowana przez Tesco akcja sprzeciwiająca się marnowaniu żywności jest szczególnie istotna, jeśli zestawi się ją z doniesieniami na temat występującego na świecie niedożywienia.

Ograniczenie marnotrawstwa żywności to globalne wyzwanie: jedna na dziewięć osób głoduje, podczas gdy jedna trzecia żywności na świecie jest marnowana. Marnowanie żywności mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, powodując niepotrzebne emisje gazów cieplarnianych. Opublikowanie danych o marnowaniu żywności jest ważną częścią naszej ambicji, by przyczyniać się do zmniejszania globalnej skali marnowania o połowę do 2030 roku. Dzięki naszym staraniom ruszyliśmy mocno do przodu. Już w 2019 r. w naszych sklepach jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczącego zmniejszenia o połowę marnotrawienia żywności – podkreślił Martin Behan, dyrektor zarządzający siecią Tesco Polska.

Tesco deklaruje, że docelowo chce całkowicie ograniczyć marnowanie żywności w swoich sklepach.

Foto: Flickr