Testy nowego systemu hybrydowego, łączącego ogniwa paliwowe z mikroturbinami gazowymi

Rozpoczęto testy eksploatacyjne nowej technologii ogniw paliwowych, która pozwoli w większym stopniu wykorzystywać wodór w energetyce. Instalacja będzie zaopatrywała w prąd i ciepło zakład produkcyjny Motomachi. W ten sposób Toyota realizuje program Toyota Environmental Challenge 2050, którego celem jest niemal całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla z działalności firmy.

Toyota Motor Corporation rozpoczęła próbną eksploatację ciśnieniowego, hybrydowego systemu energetycznego, zainstalowanego w fabryce Motomachi w Toyota City w Japonii. System ten łączy wykorzystanie ogniw paliwowych z zestalonym elektrolitem tlenkowym (ogniwa paliwowe z zestalonym elektrolitem tlenkowym wykorzystują jako elektrolit przewodzący jony materiału ceramicznego, co umożliwia pracę w temperach rzędu 700°C –1000°C) i mikroturbin gazowych (turbina o bardzo małej wielkości i małej mocy). W ramach próbnej eksploatacji zespół będzie wytwarzał energię na wewnętrzne potrzeby zakładu, umożliwiając jednocześnie przeprowadzanie testów i ocenę sprawności, wydajności i trwałości systemu i jego elementów.

Hybrydowy zespół energetyczny wykorzystuje wodór i tlenek węgla, uzyskane w procesie reformingu gazu ziemnego, do zasilania ogniw paliwowych i mikroturbin gazowych, które składają się na dwustopniowy układ wytwarzający energię o nominalnej mocy 250 kW. Układ jest przy tym systemem kogeneracyjnym, który nie tylko wytwarza energię elektryczną, ale równocześnie dostarcza ciepło powstające podczas jego pracy.

Dwustopniowy układ zapewnia wysoką sprawność hybrydowego zespołu energetycznego, wynoszącą 55% (ekwiwalent ilości energii elektrycznej po odjęciu energii zużytej na potrzeby zespołu energetycznego), a dzięki kogeneracji całkowita sprawność systemu osiąga 65%. Dlatego Toyota uważa, że to rozwiązanie przyczyni się do upowszechnienia technologii wodorowej w energetyce i innych gałęziach gospodarki.

Toyota będzie konsekwentnie promować rozwój i wdrażanie efektywnego wykorzystania technologii wodorowych w zakładach produkcyjnych, a jednocześnie na bieżąco monitorować wyniki wprowadzenia i działania hybrydowego zestawu energetycznego. Przedsięwzięcie to stanowi istotny postęp w ramach inicjatyw mających na celu osiągnięcia zerowej emisji CO2 w fabrykach, co jest jednym z celów ogłoszonego w 2015 roku programu Toyota Environmental Challenge 2050.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Rekordowo wysoki odsetek źródeł odnawialnych w niemieckim miksie energetycznym

Następny artykuł

Polsko-czeskie rozmowy o gospodarce wodnej

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,