1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Transformacja energetyczna ważnym tematem EEC 2024

Transformacja energetyczna ważnym tematem EEC 2024

W Katowicach zakończył się trwający od 7 do 9 maja bieżącego roku XVI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress).

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Europejski sektor energii 

Jednym z najważniejszych tematów tegorocznego kongresu była transformacja energetyczna. Merytoryczną dyskusję o tym już pierwszego dnia, w ramach sesji „Sektor energii w Europie Centralnej“, otworzyła Kadri Simson, unijna komisarz do spraw energii. Podkreśliła, że większość państw UE przedstawiła już swoje projekty planów klimatycznych do 2030 roku, ale Unia Europejska potrzebuje większej liczby ambitnych, długoterminowych planów dotyczących rozwoju OZE, wykraczających poza 2030 rok. 

– W latach 30. XXI wieku musimy w znacznym stopniu, w przytłaczającej większości zdekarbonizować naszą energetykę. Potrzebujemy pełnego wachlarza niskowęglowych, neutralnych rozwiązań technologicznych, ale też inwestycji – powiedziała komisarz. 

Głos MKiŚ

Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska nakreślił, że według wstępnej wersji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), Polska zakłada redukcję emisji CO2 o 35% w stosunku do poziomu z 1990 roku przy dostępnych obecnie możliwościach. 

– W tym scenariuszu udział OZE w miksie energetycznym to 50% w 2030 roku. To jest superambitne, a musimy dołożyć ten drugi scenariusz, który będzie od nas wymagał implementacji Fit 55. – podsumował. 

Rozmowy o polskim atomie

O tym, kiedy prawdopodobnie rozpocznie pracę pierwszy reaktor w elektrowni jądrowej w Polsce, mówili uczestnicy debaty „Rozmowy o polskim atomie”. 

– Spektakularną datą będzie 2028 rok, wówczas wylana zostanie pierwsza partia betonu w elektrowni jądrowej w Choczewie – powiedział biorący udział w dyskusji Maciej Bando, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. – Wówczas rozdzielimy też odpowiedzialność za realizację inwestycji. Do tego czasu spoczywać ona będzie na regulatorach i administracji, a po tej dacie spocznie na inwestorze i wykonawcy. Ci jasno deklarują, że budowa pierwszego reaktora potrwa siedem lat, a kolejne będą oddawane co roku. 

W podobnym tonie wypowiedziała się minister przemysłu Marzena Czarnecka w ramach sesji „Polska energia: ambitnie i bezpiecznie”. Wskazała, że termin rozpoczęcia pracy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w 2032 roku jest nierealny.

 – Ostrożnie zakładamy, że to jest rok 2040. Proszę pamiętać, że nasi poprzednicy zakładali optymistyczny scenariusz 2032 r., nie mając na tzw. stole nic. Ja jestem realistką i wiem doskonale, że wszystkie inwestycje tego typu ulegają pewnemu opóźnieniu – zastrzegła. 

Zielony kierunek i ważne deklaracje

W trakcie kongresu KGHM Polska Miedź oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisały list intencyjny zakładający współpracę w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia transformacji energetycznej. Świadkami podpisania dokumentu byli Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii oraz były premier Jerzy Buzek, przewodniczący rady EEC.  

– To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla Śląska, gdzie widzimy ogromną obawę przed tą transformacją. A transformacja może zachowywać zarówno stabilizację ekonomiczną, jak i stabilizację ekologiczną. Musi być prowadzona mądrze, pod kontrolą i taką właśnie współpracę zamierzamy zawrzeć z KGHM Polska Miedź – mówił Michał Dąbrowski, prezes ARP.

Transformacja odmieniana przez wszystkie przypadki

– W zmieniającym się świecie potrzeba otwartego dialogu. Europejski Kongres Gospodarczy taką przestrzeń do dialogu stwarza już od 16 lat. Rozmowa to jedyny sposób na to, żeby mądrze kształtować rzeczywistość, realizować wspomnianą w naszym tegorocznym haśle przewodnim transformację dla przyszłości. To właśnie o transformacji, szeroko pojętej zmianie, rozmawialiśmy w tym roku, i w kontekście energetyki, i klimatu, ale też nauki, rynku pracy, cyfryzacji czy inwestycji. Energia mocnego otwarcia tegorocznego kongresu udzieliła się uczestnikom i niosła nas przez trzy dni kongresowych debat, inspirowała gorące dyskusje wokół najważniejszych dzisiaj spraw – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.