Trendy OZE na 2019 rok: Big Data, blockchain, IoT i smart city

Trendy OZE na 2019 rok: Big Data, blockchain, IoT i smart city

Obecny rok zdominować mają trendy związane z nowymi technologiami. Jak wskazuje prezes Schneider Electric na Europę Środkowo-Wschodnią, Jacek Łukaszewski, rok 2019 zdominują Big Data, Blockchain, Internet Rzeczy i odnawialne źródła energii.

W zeszłym roku w Polsce zanotowano rekordową konsumpcję energii elektrycznej. Po raz pierwszy zużycie wynosiło powyżej 170 TWh w skali roku. Związane to było także z wzrostem importu energii z zagranicy. Jednocześnie 2018 rok stał pod znakiem pojawiających się budynków zeroemisyjnych i innych nowoczesnych technologii, które na bieżąco będą popularyzowane.

Rok 2018 stał bardzo mocno pod znakiem dyskusji i działań poświęconym rozwiązaniu realnego problemu zmian klimatycznych. Prognozy nie pozostawiają złudzeń. Jesteśmy obecnie w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu mniejszego niż 2 stopnie Celsjusza, który pozwoli nam uniknąć poważnej katastrofy ekologicznej – mówi Łukaszewski.

Kolejnym z ważnych wyzwań jest postępująca urbanizacja. Do 2050 roku całkowita populacja miast wzrosnąć ma o 2,5 miliarda ludzi do poziomu około 6,7 miliarda. Wzrost ten przełoży się na zwiększenie się odsetka urbanizacji z obecnych 55% do 68% za około 30 lat. 90% tego wzrostu notowane będzie w krajach rozwijających się – w Afryce i Azji.

Wraz z postępującą urbanizacją i zwiększającą się liczbą ludności w ciągu najbliższych pięciu lat do sieci podłączonych ma zostać o 50 miliardów nowych urządzeń. Dodatkowo, zapotrzebowanie na energię w przemyśle wzrosnąć ma o co najmniej 50% w czasie najbliższych 35 lat.

Zjawiska te obserwujemy także na naszym podwórku. W zeszłym roku zanotowano rekordowe zużycie energii elektrycznej w Polsce – po raz pierwszy przebiło ono poziom 170 TWh. Krajowe źródła nie nadążają z zaspokajaniem tego popytu. Rozwiązaniem tego problemu jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej przemysłu i budownictwa, aby wydajniej wykorzystać dostępny wolumen energii. Realizacja tego celu przebiegać może zgodnie z trzema trendami, które przybliżamy poniżej.

Technologie cyfrowe (Big Data, Blockchain i IoT)

Zeszły rok pokazał, że technologie Big Data są coraz częściej stosowane przez przedsiębiorstwa także w Polsce. W obecnym roku obserwowany będzie dynamiczny wzrost tego sektora. – Wraz z rozwojem Big Data coraz większe znaczenie zacznie odgrywać Data Science (nauka o danych), czyli jeszcze bardziej wyspecjalizowana metoda zbierania, analizowania, segmentowania i interpretowania danych opierająca się o Internet Reczy, nie tylko w procesach produkcyjno-logistycznych. Analiza ogromnych zbiorów danych w ramach jednego ekosystemu stanowi podstawę do uwolnienia ogromnego potencjału, jaki tkwi w energetyce – tłumaczy Łukaszewski.

Źródłami analizowanych danych mogą być domy, obiekty przemysłowe i sieci energetyczne. Komunikacja ich ze sobą i z systemami komputerowymi zapewni optymalizację przepływu energii w sieci. Pozwoli to podnieść wydajność wykorzystania dostępnego wolumenu produkcji i ustabilizować sieć przesyłową w kraju.

Jak podają analitycy z firmy MRC, globalny rynek Data Science rosnąć ma o 36% w skali rok przez co najmniej najbliższe trzy lata. W 2022 roku wartość tego sektora dobić może do niemalże 130 miliardów dolarów. Inne nowoczesne technologie także mają swoje miejsce w energetyce. Jak wskazuje szef oddziału Schneidera: – Świetnym tego przykładem jest implementacja przez największe koncerny energetyczne, w tym także z Polski – technologii blockchain. Ten rejestr rozproszonych bloków ma ułatwić i zautomatyzować szereg procesów: od rozliczeń prosumenta, przez zarządzanie dostawami prądu, po śledzenie źródeł pochodzenia energii.

Uzupełnieniem tego sektora są systemy do zbierania danych – cała gama narzędzi związana z systemami Internetu Rzeczy (IoT). Rozproszone systemy sensorowe itp. już teraz postrzegane są przez firmy jako potencjalne źródło korzyści. Już 23% firm na świecie rozważa skorzystanie z systemów IoT w czasie najbliższych 6 miesięcy, a około 70% kadry kierowniczej dostrzega wartość biznesową systemów IoT.

Inteligentne miasta i inteligentne budynki

Już teraz budynki zużywają ponad połowę całej energii elektrycznej wykorzystywanej na świecie. Za 20 lat poziom ten może sięgnąć nawet 90%. Dlatego też wykorzystanie inteligentnych, energooszczędnych budynków jest tak ważne. Szacunki wskazują, że tego rodzaju budynki zużywać mogą o około 80% mniej energii niż klasyczne rozwiązania.

Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE, z tymże ¾ tej energii wykorzystywane jest w nieefektywny sposób. Ograniczenie konsumpcji energii w budynkach poprzez zwiększenie wydajności energetycznej systemów w budownictwie jest obecnie najtańszym sposobem redukcji zużycia energii w gospodarce, a w konsekwencji także redukcji emisji.

Analogicznie do inteligentnych budynków, powstają koncepcje całych inteligentnych miast. Trend wprowadzania rozwiązań Smart City ma pozwolić na polepszanie jakości życia. W tym roku rozwiązania z tego zakresu mają być intensywnie rozwijane. – Pierwsze efekty i przykłady realizacji tego typu projektów mamy już za sobą. Na świecie funkcjonują już budynki zeroemisyjne, które wytwarzają tyle energii, ile zużywają – mówi Łukaszewski. – Rok 2019 będzie stał pod znakiem popularyzacji i intensywnej implementacji tego typu rozwiązań także w Polsce. Nad Wisłą efektywność energetyczna oraz rozwiązania z dziedziny Smart City były dotychczas realizowane przez duże międzynarodowe korporacje.

Wydajna energetyka odnawialna

Ostatni ważnym trendem na 2019 rok jest OZE, szczególnie w Polsce. W 2018 roku nad Wisłą zużyto 171 TWh energii elektrycznej, o 1,7% więcej niż rok wcześniej. Z tego 5,7 TWh importowano, bijąc tym samym trzydziestoletni rekord.

Prognozy wskazują, że w kolejnych latach będzie brakować coraz więcej mocy – w 2023 roku aż 1 GW, a w 2035 już 13 GW, jak wskazuje koncern Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Na niedostateczną produkcję coraz bardziej będą wpływać także regulacje ekologiczne, mające zmniejszyć emisję CO2 z gospodarki. Nasz kraj zobowiązał się zredukować do 2020 roku emisję o 20%. Jak wskazuje dyrektor oddziału Schneidera w Polsce, konieczne będzie bardziej elastyczne zarządzanie zużyciem energii, aby sprostać wzrostowi zapotrzebowania.

W zaspokojeniu popytu na prąd istotnie pomagać ma OZE. Źródła tego typu będą w najbliższych latach coraz silniej współistnieć w sieci z systemami na paliwa kopalne itp. Konkurują one o udział w miksie energetycznym, ale jak wskazują szacunki do 2030 roku, systemy PV i magazyny energii mają stanowić około 50% wszystkich nowych instalacji w sieci.

Na świecie zainstalowano już ponad 500 GW systemów fotowoltaicznych. Bloomberg szacuje, że w zeszłym roku padł rekord ilości nowych mocy zainstalowanych na całej planecie – łącznie 109 GW. W tym roku paść może kolejny – analitycy szacują ilość nowych instalacji PV na świecie na 141 GW.

Nie gorzej ma się sektor wiatrowy. Jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, wiatraki mają stać się niebawem nie tylko bardziej ekologiczną, ale i tańszą alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej. Dowodem tego mogą być wyniki aukcji z listopada zeszłego roku, kiedy to ceny energii nie przekraczały 200 zł/MWh. W przypadku np. bloków węglowych koszt ten wynosi 350 zł/MWh, nie wspominając już o kosztach ekologicznych związanych z emisją dwutlenku węgla.

źródło: wnp.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.