Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Polski. 33 miliony za złą jakość powietrza!

Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Polski za naruszenie unijnych przepisów dotyczących norm czystego powietrza. Szacowana kara to aż 33 miliony złotych rocznie. Orzeczono ją jednak w zawieszeniu, co oznacza, że pieniądze te powinny zostać przeznaczone na działania zaradcze.

Trybunał UE uznał, że Polska nie przestrzegała rocznych i dziennych norm wartości pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu, a działania naszego rządu są niewystarczające. W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać, że „sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”, a nasze sprawozdania roczne z jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 do 2015 roku przekraczaliśmy „po pierwsze, dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach”.

Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego skomentowała, że „ten wyrok to ostatnie ostrzeżenie, a rząd musi jak najszybciej wziąć się do pracy i podjąć zdecydowane działania w celu poprawienia jakości powietrza”. Przyznana nam kara finansowana powinna być przeznaczona na odpowiednie działania, które zmienią sytuację. Wśród nich za kluczowe uznaje się walkę z ubóstwem energetycznym, wprowadzenie norm jakości węgla dla gospodarstw domowych w Polsce oraz stworzenie miarodajnego systemu świadectw jakości dla paliw.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: