Turbina

Turbina – wykorzystuje energię przepływającego płynu, np. wody, pary wodnej albo powietrza, do wytworzenia energii mechanicznej.