Unia Europejska zmiany odnośnie emisji CO2

Unia Europejska zabroni wykorzystywania pestycydów
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, odbywa się wiele happeningów dotyczących ochrony pszczół. Jednym z największych zagrożeń dla tych owadów są pestycydy, które znajdują się w wielu nawozach stosowanych przez rolników na całym świecie. Działają one na pszczoły w sposób niepożądany, przez co nie są one w stanie wrócić do swoich gniazd. Giną z wycieńczenia i nie zapylają roślin, które później nie mogą zakwitnąć.

Komisja Europejska postanowiła zareagować, opowiadając się za zakazaniem wykorzystywania poza szklarniami trzech pestycydów, które są szkodliwe dla pszczół. Mowa o: imidakloprdzie, klotianidynie oraz tiametoksamie, których rozpylanie na otwartych przestrzeniach będzie zakazane jeszcze przed końcem 2018 roku. Co ważne, państwa członkowskie Unii Europejskiej poparły pomysł Komisji Europejskiej jednogłośnie, nie wyrażając jakiegokolwiek sprzeciwu.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo los pszczół może ulec poprawie dzięki systemowym rozwiązaniom opracowanym w Brukseli. Nie jest to jednak koniec walki o ich lepszy byt, ponieważ wciąż wymaganych jest wiele działań, które pomogłyby je chronić. Greenpeace wskazuje, że prócz zakazania pestycydów, powinno się opracować szczegółowe plany ochrony, w których skład wchodziłoby monitorowanie stanu zdrowia pszczół oraz wspieranie ekologicznych upraw.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać