Unia Europejska zakazała wszystkich pestycydów szkodliwych dla pszczół

Za wprowadzeniem zakazu stosowania neonikotynoidów w rolnictwie stoją lata przygotowań i badań. Wszystkie kraje członkowie UE zaaprobowały tą decyzję, mimo że substancje z tej grupy są najczęściej stosowanymi insektycydami. Długotrwałe badania pokazały, że związki te są szkodliwe dla pszczół.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zmniejszanie się populacji pszczół i innych owadów zapylających kwiaty doprowadziło do wprowadzenia zakazu stosowania substancji im szkodzących. Zakaz wejść ma w życie z początkiem przyszłego roku, ale przez jakiś czas dozwolone będzie stosowanie ich np. w szklarniach.

pszczoła

Badania wykazały, że związki z grupy neonikotynoidów są szkodliwe dla owadów zapylających poprzez skażenie wody i gleby. „Komisja zaproponowała ograniczenie ich stosowania na podstawie opublikowanych wyników badań naukowych”, informuje Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

„Zdrowie pszczół jest bardzo istotne, ponieważ jest gwarantem bioróżnorodności i kluczowym elementem produkcji żywności”.

Wprowadzone regulacje satysfakcjonują walczących o nie aktywistów. „Nareszcie nasze rządy słuchają nas – obywateli, naukowców i rolników, którzy wiedzą, że pszczoły nie są w stanie współistnieć z tymi chemikaliami, a my nie jesteśmy w stanie istnieć bez nich”, mówiła Antonia Staats, koordynująca petycję do UE.

Przedstawiciele przemysłu nie są zadowoleni z tej decyzji. „Europejskie rolnictwo ucierpi na jej skutek”, mówi Graeme Taylor z Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Plonów. „Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale nadejdzie czas, gdy rządzący zobaczą, że ich decyzja była szkodliwa dla rolników”. Wszystkie badania wskazują jednak, że Taylor się myli – analizy nie potwierdzają negatywnego wpływu na zbiory, a dramatyczny spadek populacji zapylaczy, takich jak pszczoły, przekłada się na zmniejszenie produkcji żywności.