Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyposażono w fotowoltaiczną fasadę

Fasadę wrocławskiego budynku należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego wyposażono w instalację fotowoltaiczną. Podobną instalację zamontowano także na dachu krytej pływalni należącej do tej uczelni. Jak chwali się Uniwersytet, jest to największa tego rodzaju instalacja na budynku użyteczności publicznej we Wrocławiu.

Budynek znajduje się przy placu Grunwaldzkim. Cała frontowa fasada została pokryta panelami PV o łącznej mocy 80 kW. Ich instalacja była częścią modernizacji energetycznej budynku, która objęła także instalację oświetlenia LED oraz systemu sterowania oświetleniem i ogrzewaniem w budynku. Podobna instalacja fotowoltaiczna znalazła się również na dachu akademickiego basenu przy ulicy Chełmońskiego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Mamy podgląd do systemów sterujących tymi instalacjami. 128 paneli fotowoltaicznych, każdy ma moc 300 W, to są panele monokrystaliczne o sprawności dochodzącej do 22%, czyli maksymalna moc tej instalacji to 38,5 kW. Basen potrzebuje ok. 45-50 kilowatów mocy. Instalacja fotowoltaiczna jest tak zaprojektowana, że im więcej energii wytworzą panele, tym mniej pobierać będziemy z zakładu energetycznego. Czyli przy ładnej pogodzie, dużym nasłonecznieniu import energii z zewnątrz może być zerowy, bo wystarczy nam własnej energii”, komentuje doktor Adam Luberański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Instalacja oprócz wymiennych walorów energetycznych jest także okazją do prowadzenia prac badawczych nad OZE. System uzupełniony jest stacją meteorologiczną, monitorującą jego pracę.

Energia elektryczna produkowana przez system wykorzystywana jest wyłącznie w obiektach uniwersytetu. Nie jest to pierwsza solarna inwestycja UP. Od kilku lat na dachy centrum Geo-Info-Hydro znajduje się 45 kolektorów słonecznych.

Jak mówi prorektor uniwersytetu, prof. Adam Szewczuk: „Wartość takich inwestycji trzeba określać inaczej. To nie tylko oszczędności, konkretne kwoty, których nie zapłacimy za energię elektryczną kupowaną z sieci. To także wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska, a warto pamiętać, że UPWr uczestniczy w różnych projektach antysmogowych prowadzonych w mieście i to jest nasz kolejny wkład w walkę o czyste powietrze. Niemniej ważne jest też oddziaływanie edukacyjne, promujące dobre prośrodowiskowe rozwiązania. No i wreszcie aspekt związany z naszymi studentami, którzy zyskują możliwość praktycznego poznania działania instalacji solarnych”.

Dla uczelni prace badawcze związane z technologiami OZE są jednym z priorytetów. Zajmuje się tym wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Naukowcy pracują nad różnymi technologiami pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także kształcą studentów na kierunku „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”, który uzyskał ogólnopolski certyfikat „Studia z Przyszłością”.

Montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na dachu pływalni kosztował wrocławską uczelnię około siedem milionów złotych. Ta na dachu basenu została zrealizowana w ramach projektu „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni Ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”. Kwota dofinansowania wyniosła 1,62 miliona złotych. Projekt modernizacji i instalacji systemu PV na fasadzie budynku UP dofinansowany został w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. Tutaj kwota dofinansowania, przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, wyniosło 5,49 miliona złotych.

źródło: cire.pl, UP Wrocław, Foto: ML System