Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

USA: Elektryki ratują życie i pomagają oszczędzać [raport]

czyste powietrze

USA: Elektryki ratują życie i pomagają oszczędzać [raport]

W tym roku Ameryka musiała stawić czoła nie tylko atakującemu płuca wirusowi, lecz także trawiącym zachodnie wybrzeże pożarom. Te wydarzenia jeszcze bardziej podkreśliły niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenia powietrza. Organizacja American Lung Association (ALA) oszacowała pozytywne skutki redukcji zanieczyszczeń do minimum. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Pozytywne skutki pandemii?

American Lung Association sugeruje, że wzrost świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków spowodowanych złym stanem powietrza zaowocuje pozytywnymi efektami w długim terminie. Jako przykład podaje podwyższenie standardu opieki medycznej czy zaoszczędzone pieniądze. 

Droga do Czystego Powietrza

Przeprowadzony przez ALA raport o nazwie “Droga do Czystego Powietrza” zakłada, że do 2050 roku ponad 90% pojazdów poruszających się po amerykańskich drogach będzie napędzane energią elektryczną. Dzięki temu udałoby się zredukować emisję dwutlenku węgla o 90%, natomiast tlenków azotu – o 82%. Dodatkowo, zanieczyszczenie powietrza pozostałymi drobnymi cząsteczkami spadłoby o 62% w porównaniu do obecnej sytuacji.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Świat 2050

Organizacja oszacowała efekty, jakie przyniosłaby niemal całkowita elektryfikacja pojazdów amerykańskich. Okazało się, że pozwoliłoby to uniknąć 6,3 tys. przedwczesnych śmierci, 93 tys. ataków astmy i 416 tys. straconych dni pracy… każdego roku. Dzięki temu w skali krajowej do 2050 roku zaoszczędzono by aż 185 mld dolarów, które obecnie przeznaczane są na leczenie chorób wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza.

– Główne korytarze transportowe i centra dystrybucji galerii handlowych zlokalizowane w pobliżu osiedli ludzkich wyrządzają poważne szkody dla zdrowia – czytamy w raporcie. – Dwa kryzysy, przed którym stoi dzisiaj Ameryka – zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne – muszą zostać jak najszybciej rozwiązane. Może się to stać przy pomocy pojazdów elektrycznych i czystej energii. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Skorzystają metropolie

Raport, sporządzony we współpracy z firmą konsultingową ICF, wskazał 16 głównych regionów USA, które skorzystają najbardziej na elektryfikacji floty. W przypadku obszaru Los Angeles prognozuje się uniknięcie 1240 ataków zgonów, 16,3 tys. ataków astmy i ok. 14,2 mld dolarów przeznaczanych na świadczenia zdrowotne. Znaczące zmiany zauważą także Nowy Jork, San Francisco, Chicago i Dallas.

Źródło: greencarreports.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.