Voith i Siemens współpracują nad elektrowniami hybrydowymi

Voith Hydro i Siemens podpisały właśnie list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie tworzenia wspólnych, hybrydowych projektów energetycznych wykorzystujących energię wodną.

Energia wodna odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska systemie wytwarzania energii i jest obecnie wiodącym odnawialnym źródłem energii elektrycznej na świecie. Ponieważ zużycie energii gwałtownie rośnie, coraz trudniej jest utrzymać równowagę pomiędzy produkcją i jej zużyciem.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Instalacje pompowo-szczytowe mają duży potencjał sprostania wyzwaniom sektora energetycznego po transformacji. Połączenie wiatraków lub farm słonecznych z elektrowniami pompowo-szczytowymi gwarantuje, że wytworzona energia jest natychmiast i niezawodnie przechowywana, gdy nie można jej bezpośrednio wprowadzić do sieci energetycznej, jak wyjaśnia Voith.

Punktem wyjścia współpracy będzie integracja systemów energii wodnej z jednym z narzędzi do symulacji systemu elektroenergetycznego Siemensa. Ekosystem oprogramowania Siemensa zapewnia planistom i operatorom sieci energetycznych rozwiązania do symulacji, analizy, modelowania i tworzenia cyfrowych modeli systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i przemysłowych.

W ramach pierwszego etapu obie firmy skoncentrują się na zintegrowanym podejściu do oceny technicznej wykonalności koncepcji hybrydowych korzystających z energii wodnej, biorąc pod uwagę obecne oczekiwania gospodarcze. Zgodnie z komunikatem prasowym, będą one wspierać decydentów i zapewniać ekonomiczny rozwój biznesu w oparciu o techniczne i ekonomiczne symulacje oraz iteracyjne mechanizmy optymalizacji dla wykorzystania różnych źródeł wytwarzania energii, jak i opcji jej magazynowania w postaci energii wodnej i zgromadzonej w akumulatorach.

„Dodanie konkretnych form energii wodnej jako odnawialnego źródła energii i opcji przechowywania do naszego ekosystemu symulacyjnego będzie bardzo korzystne dla naszych klientów, ponieważ w ten sposób odzwierciedlamy jeszcze większa liczbę istniejących sieci”, mówił doktor Gerrit Lange, dyrektor ds. sprzedaży dla producentów OEM i segmentu OZE w Siemensie. „Będzie to kolejny krok na drodze do zapewnienia kompleksowych rozwiązań dla rosnących potrzeb hybrydowych aplikacji zasilania dla rozproszonych systemów energetycznych”.