W 2050 roku Europa ma być neutralna klimatycznie

Do 2050 roku Unia Europejska ma być neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych – tak zakłada przyjęta w zeszłym tygodniu przez Komisję Europejską długoterminowa strategia “Czysta planeta dla wszystkich”. Dla Polski oznacza to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że nasza energetyka opiera się w 80% na spalaniu węgla. Jesteśmy też sytuowani w czołówce największych “węglowych trucicieli” Europy.

Jak zaznacza unijny komisarz ds. działań klimatycznych i energii – Miguel Arias Canete, przyjęta strategia ma pozwolić Europie stać się pierwszą na świecie znaczącą gospodarką, która będzie neutralna dla klimatu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Strategia zakłada osiem możliwych scenariuszy pozwalających skutecznie dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami wynikającymi z podpisanego w 2015 roku porozumienia paryskiego. Zdaniem Migula Ariasa Canete kluczowe w realizacji tych planów ma być odwęglenie europejskiego systemu energetycznego i osiągnięcie do 2050 roku 80% udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Oznacza to duże wyzwanie dla Polski, ponieważ wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rewolucyjnych zmian w podejściu do kształtowania polityki energetycznej. Obecnie 80% energii jest u nas produkowane w wyniku spalania węgla.

Transformacja polityki energetycznej Europy wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków, które Komisja Europejska szacuje na 175-290 mld euro. Z drugiej strony twórcy strategii liczą na radykalne zmniejszenie importu paliw kopalnianych z krajów trzeciego świata. Jak przewiduje unijny komisarz ds. działań klimatycznych i energii, do 2050 roku powinien nastąpić spadek importu o 70%, co poskutkuje oszczędnościami rzędu nawet 3 bilionów euro.