Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W europejskich rzekach wykryto niedozwolone pestycydy

W europejskich rzekach wykryto niedozwolone pestycydy

Naukowcy z Greenpeace Research Laboratories przy University of Exeter przeprowadzili badania wody w europejskich rzekach. Jak okazało się – w próbkach wykryto ponad 100 pestycydów. Co więcej 24 z nich jest niedozwolona w krajach Unii Europejskiej. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Przedstawiciele Greenpeace Research Laboratories zebrali próbki wody z 29 rzek i kanałów. Badania objęły 10 krajów: Austrię, Belgię, Danię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Wielką Brytanię oraz Włochy. Wyniki są zaskakujące i niestety niezbyt pozytywne. 

Problem pestycydów i innych toksycznych związków wciąż aktualny 

W badanych ciekach wodnych wykryto 103 związki zaliczane do pestycydów, z czego 24 pochodzi ze środków ochrony roślin oficjalnie zakazanych w krajach Unii. Największe zanieczyszczenia (70 pestycydów) odnotowano w belgijskim kanale. W 13 z 29 rzek lub kanałów stężenie co najmniej jednego pestycydu przekraczało dopuszczalne europejskie normy bezpieczeństwa. Prawie połowa związków pochodziła z herbicydów wykorzystywanych do walki z chwastami, reszta to fungicydy i insektycydy. Ponadto w ciekach wykryto obecność ponad 21 leków weterynaryjnych (głównie antybiotyki).  

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Fakt, że w wodzie znaleziono niedozwolone substancje, nie oznacza automatycznie, że zostało złamane prawo. Pestycydy mogły bowiem zostać zużyte, zanim objęto je zakazem. Zwykle jednak najprostsze przyczyny są najbardziej prawdopodobne. Dr Jorge Casado zajmujący się pracami analitycznymi wyraził obawy co do wpływu zanieczyszczenia wód na zdrowie i przyrodę. 

Źródło: Theecologist.org 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.