W Katowicach powstała Rada ds. Jakości Powietrza. Jej zadaniem jest m.in. opracowanie uchwały antysmogowej

Prezydent miasta Katowice Marcin Krupa powołał specjalny organ, którego główną funkcją będzie ocena projektów uchwał związanych z poprawą czystości powietrza i opracowywanie rozwiązań korzystnych dla środowiska. Rada ds. Jakości Powietrza składa się z dziewięciu osób: przedstawicieli urzędów oraz zewnętrznych ekspertów.

W Katowicach powołano Radę ds. Jakości Powietrza, w której skład weszło dziewięciu specjalistów. Do zespołu należą m.in. geolog prof. Janusz Janeczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i kardiolog prof. Paweł Buszman, prezes Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Jakie działania będą wdrażane?

Fotowoltaika od Columbus Energy
Rada ds. Jakości Powietrza – czy usprawni ochronę środowiska?

Głównym i bezpośrednim zadaniem Rady ds. Jakości Powietrza będzie walka ze smogiem i uskutecznienie oczyszczania powietrza. Ma to odbywać się poprzez wypracowanie rekomendacji, w tym poprawianie uchwał Rady Miasta związanych z ekologią. Jej działania mają także ograniczyć sytuacje, takie jak w pierwszym kwartale bieżącego roku, gdy odrzucono projekt uchwały antysmogowej ze względu na brak szczegółowości w zawartych przepisach. Rada będzie również prowadzić akcje edukacyjne.

Poprawa świadomości mieszkańców, edukacja odgrywa niesłychanie istotną rolę, bo skupiając się na problemach spalania węgla zapominamy np. o emisji związanej ze spalaniem biomasy, traw, liści, która w okresie jesiennym i wczesnowiosennym stanowi bardzo poważny problem emocji kancerogennych substancji, więc to trzeba w sposób całościowy ująć i temu ma służyć nasza rola – stwierdził prof. Janusz Janeczek.

Wymiana kotłów to nie wszystko

Od 2015 r. katowicki samorząd wydał ponad 20 mln zł na wymianę źródeł ciepła. Według profesora Pawła Buszmana wymiana kotłów na ekologicznie nie wystarczy. Konieczna jest także eliminacja paliwa złej jakości i walka z nieuczciwymi producentami oraz dystrybutorami. Prezydent miasta zapewnił, że obecne działania przynoszą efekty, ale powołanie nowej jednostki działającej przy samorządzie daje szansę na jeszcze lepsze rezultaty.