1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Polsce powstanie nowa elektrownia szczytowo-pompowa

W Polsce powstanie nowa elektrownia szczytowo-pompowa

W Polsce powstanie nowa elektrownia szczytowo-pompowa

PGE i NFOŚiGW podpisały umowę o współpracy przy budowie Elektrowni Szczytowo – Pompowej „Młoty”. Projekt ma wesprzeć krajową transformację energetyczną i zapewnić stabilność pracy systemu energetycznego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Elektrownia „Młoty”

Tylko przez ostatnie cztery lata moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła z 8,7 GW w 2018 do 20,3 GW w 2022 roku. Elektrownie szczytowo – pompowe to technologia wielkoskalowych magazynów energii, co jest szczególnie istotne w kontekście problemów z modernizacją polskiej sieci.

W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dzięki swojej specyfice funkcjonowania, dodatkowo pełniłyby funkcję przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Elektrownia zostanie podłączona do KSE linią elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Mocy z odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybywa bardzo szybko, niestety możliwości jej magazynowania już nie. Elektrownie nadal stanowią jeden z najlepszych wielkoskalowych magazynów energii, potrzebujemy ich nie tylko by rozwijać OZE, ale również ze względu na wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kryzysowych sytuacjachpowiedział dr Przemysław Ligenza, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Potencjał magazynów energii pozwala akumulować energię ze źródeł odnawialnych i w bardzo krótkim uruchomić duży zasób energetyczny, który zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną. Realizacja projektu PGE pozwoli na zastosowanie nowoczesnych a jednocześnie nieskomplikowanych technologii oraz długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii. 

Pewna i znana technologia

Około 97% magazynów energii na świecie to elektrownie szczytowo-pompowe. Taki rodzaj przechowywania energii jest najtańszy. Większość tego typu systemów znajduje się w brzegach rzek, ale inne także mają swój potencjał, ponieważ nie ogranicza ich lokalizacja.

Przedsięwzięcie w Młotach posiada również ważny wymiar społeczno-ekonomiczny w wyniku jego realizacji możliwie będą oszczędności w zużyciu węgla dla potrzeb energetycznych. Inwestycja ma także szansę pobudzić lokalny rynek pracy i zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Elektrownia Szczytowo – Pompowa „Młoty” o planowanej łącznej mocy ponad 750 MW jest najbardziej zaawansowanym projektem tego typu w Polsce. Pomysł bazuje na rozpoczętych w latach 70-tych pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80 ubiegłego wieku.

Dokończenie inwestycji było rozważane przez władze samorządowe w drugiej dekadzie XXI wieku, w wyniku czego inwestycja ta została ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z roku 2013 roku i lokalnych strategiach rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego.  

Analizy techniczne przeprowadzone przez Grupę PGE wykazują możliwość kontynuacji prac i realizację tego projektu. 

Kiedy powstanie elektrownia „Młoty”?

W sierpniu 2022 roku uruchomione zostało studium wykonalności dla wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Jego celem jest uzyskanie informacji o pracach jakie należy wykonać w celu kontynuacji inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni, jak również całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Wyniki studium oraz dalsze decyzje w projekcie spodziewane są w czerwcu 2023 roku. Otrzymane wyniki będą kluczową informacją do podjęcia kolejnych kroków, zmierzających ku realizacji budowy ESP „Młoty”. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planuje się w 2030 roku.

Chociaż elektrownie szczytowo-pompowe to sprawdzona technologia, na całym świecie powstaje coraz więcej rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Największa bateria na świecie powstaje w Australii w miejscu starej elektrowni węglowej. System magazynowania energii o mocy 1680 MWh ułatwi sychronizację OZE z siecią przesyłową i ustabilizuje jej działanie.

zdj. główne: elektrownia szczytowo-pompowa w Kijowie/uhe.gov.ua, wikmedia commons

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.