W Rumunii ruszyły dotacje na fotowoltaikę

Od zeszłego tygodnia w Rumunii istnieje możliwość otrzymania nawet 90% dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Rumunia do 2020 roku musi spełnić unijny wymóg mówiący o 24% udziale OZE w krajowym miksie energetycznym. W 2015 roku kraj ten miał 24,8%. Dla porównania Polski udział OZE w 2016 roku wyniósł 11,3%, a naszym celem do 2020 roku jest 15%.

W Rumunii ruszył program wsparcia dla inwestorów mniejszych instalacji fotowoltaicznych. Wysokość uzyskanych dopłat może pokryć nawet 90% kosztów inwestycji, jeśli dotacja nie przekroczy 20 tys. leji (18 tysięcy złotych). Skorzystać z niej mogą właściciele gospodarstw domowych i firm. Celem programu jest promocja instalacji dachowych elektrowni fotowoltaicznych o mocy jednostkowej ponad 3 kW. Takie instalacje mogą być objęte systemem rozliczeń polegających na sprzedaży niewykorzystanej energii do spółek energetycznych po stawce ustalonej przez krajowego regulatora rynku energetycznego. Taki system jest przeznaczony tylko dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 100 kW. W Rumunii funkcjonuje kilka spółek energetycznych, m.in.: Enel, CEZ, E.ON i Electrica.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W Rumunii zostały wdrożone systemy zielonych certyfikatów, które przyczyniły się do wzrostu inwestycji w naziemne farmy fotowoltaiczne. Obecnie potencjał fotowoltaiki w Rumunii ustabilizował się na poziomie 1,37 GW. Pod koniec 2016 roku według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej na odnawialne źródła energii składały się farmy wiatrowe o mocy 3,13 GW, elektrownie wodne o mocy około 6,73 GW, a także elektrownie biomasowe i biogazownie o łącznej mocy 200 MW. Zgodnie z wymogami unijnymi Rumunia musi do 2020 roku zrealizować 24% udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. W 2015 roku udział OZE w tym kraju wyniósł 24,8 %.

źródło: pv-magazine.com, gramwzielone.pl