Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Warszawa wspiera odnawialne źródła energii

Warszawa wspiera OZE

Warszawa wspiera odnawialne źródła energii

Od 1 września bieżącego roku rusza nabór wniosków na zakup i montaż przydomowej instalacji OZE zlokalizowanej na terenie miasta stołecznego Warszawy, w tym instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Warszawiacy mogą liczyć na 40% bezzwrotne dotacje.

Reklama

15 tys. złotych pożyczki – na tyle może liczyć każdy mieszkaniec Warszawy ubiegający się dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dotacja może pokryć maksymalnie 40% kosztów instalacji i jest całkowicie bezzwrotna. Finansowanie pochodzić będzie z opłat i kar środowiskowych, takich jak pobór wody czy za składowanie śmieci.  W poprzednim naborze wpłynęły 222 wnioski, do tej pory rozliczono 98 dotacji na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Warszawa dofinansuje 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem OZE i zlokalizowanej na terenie miasta, przeznaczonych na:

  1. zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – maksymalnie 15 tys zł.
  2. zakup i montaż kolektorów słonecznych dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorstw – maksymalnie 40 tys zł.
  3. zakup i montaż pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym – maksymalnie 40 tys zł.
  4. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych – maksymalnie 15 tys zł.

Jak informuje nas Katarzyna Banasik z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Przyznanie dotacji uzależnione jest od ilości środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy. Złożenie wniosku o udzielenie finansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia, a do rozpoczęcia realizacji inwestycji można przystąpić dopiero po zawarciu umowy o udzielenie dotacji z m.st. Warszawa. Dotacje nie są udzielane na inwestycje polegające na zakupie i montażu urządzeń wytwarzających ciepło (kolektory słoneczne, pompy ciepła), w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W kolejnych latach wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w terminach: od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej BIP m.st. Warszawy, w Biurze Ochrony Środowiska i w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Wnioski należy składać w Biurze Ochrony Środowiska, pl. S. Starynkiewicza 7/9, IV piętro, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.