Warszawa żegna się ze smogiem. Zobacz naszą relację

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął we wtorek (24.10) uchwałę antysmogową dla województwa mazowieckiego. Nasza redakcja towarzyszyła mieszkańcom Warszawy w pikiecie „Smogu papa” tuż przed przyjęciem uchwały przez Sejmik. Według mieszkańców stolicy Polski jest to duży krok w stronę warszawskiej walki z trującym smogiem.

Fotowoltaika od Columbus Energy

O antysmogowej uchwale dla Mazowsza rozmawialiśmy m.in. z Martą Anczewską z „Akcji Demokracja”. Polecamy wideo.

– Przyjęcie uchwały antysmogowej to krok w dobrym kierunku. Stawką jest przecież zdrowie nas wszystkich. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego czy krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza. Nic więc dziwnego, że od pewnego czasu mieszkańcy i samorządy apelowały o wprowadzenia na Mazowszu uchwały antysmogowej – wskazuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Samorząd Województwa Mazowieckiego podkreśla na swojej stronie, że uchwała antysmogowa dla Mazowsza wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

 – od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;

– od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

– użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;

– użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;

– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;

– posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej na temat uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej: www.mazovia.pl