Według NIK 80% polskich lasów jest zagrożonych pożarem

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że ponad 80% lasów w Polsce jest zagrożonych pożarem. Przyczyną są zmiany klimatyczne – wysokie temperatury powietrza oraz długotrwałe okresy suszy, a także przeważający udział gatunków drzew iglastych w polskich lasach. Większość pożarów wybucha w lasach prywatnych, których właścicieli trudno ustalić – wynika z najnowszej kontroli NIK.

Z danych wynika, że od 2007 do 2016 roku w polskich lasach wybuchało rocznie około 7 634 pożarów, tym samym Polska zajmowała czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem ich występowania. Raport NIK wykazał, że pomiędzy 2017 a 2018 rokiem w lasach państwowych wystąpiło ponad 32% pożarów. Spalona powierzchnia stanowiła ok. 21% ogółu polskich lasów, co oznacza, że prywatni właściciele mniej skutecznie zabezpieczali swoje lasy przed pożarami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kontrola NIK dotycząca pożarów

Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w działaniu Państwowej Straży Pożarnej, która w większości przypadków nie ustaliła prywatnych właścicieli płonących lasów. Lasy niepaństwowe niejednokrotnie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie lasów państwowych, zatem stwarzają dodatkowe zagrożenie pożarowe. Z raportu wynika, że jedynie trzy spośród ośmiu komend PSP poddanych kontroli sprawowało właściwy nadzór nad rozpoznaniem zagrożeń pożarowych w lasach niepaństwowych.

Państwowa Straż Pożarna, z powodu braków kadrowych i niewystarczającego wyposażenia, nie realizowała w pełni swoich zadań. NIK zwróciło uwagę, że dzięki systemowi zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów państwowych średnia powierzchnia pożaru w skontrolowanych nadleśnictwach była niewielka i wynosiła ok. 0,2 ha. Lasy Państwowe prawidłowo podejmowały działania utrudniające rozwój pożarów m.in. poprzez odpowiedni dobór składu gatunkowego drzewostanu i ograniczanie występowania jednogatunkowych monokultur sosnowych.

Rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli w sprawie monitoringu lasów

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że do zwiększenia skuteczności monitoringu lasów przyczynić się może wykorzystanie na szerszą skalę bezzałogowych statków powietrznych – dronów. Ponadto spośród wszystkich dojazdów do lasów – w skontrolowanych nadleśnictwach – parametry wskazane w rozporządzeniu spełniało na koniec czerwca 2018 r. tylko ok. 27%. Według szacunków do realizacji docelowej sieci dróg w nadleśnictwach niezbędne jest ponad 274 mln złotych.