Wielkimi krokami zbliża się Central European Energy Forum – Energy CEE Day

Wielkimi krokami zbliża się Central European Energy Forum – Energy CEE Day

W poniedziałek 13 listopada rozpocznie się a Krakowie, a dokładniej na Akademii Górniczo – Hutniczej  im. S. Staszica dwudniowa I Konferencja z cyklu Central European Energy Forum – Energy CEE Day. Jest to niezwykłe wydarzenie, tym bardziej że będzie miało ono miejsce w królewskim mieście oraz na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce.

Tematyka będzie obejmować energię zrównoważoną w obszarach takich jak: geotermia, fotowoltaika oraz poprawa efektywności energetycznej. Podczas trwania konferencji, jej dwa dni wypełnione zostaną wystąpieniami i spotkaniami biznesowymi.  Zaproszeni goście zaprezentują najlepsze praktyki i strategie zastosowane w swoich firmach. Jednak wydarzenie nie skupia się tylko na przedstawicielach  biznesu, bo jego celem jest pokazanie, że energia zrównoważona to dobre miejsce, aby łączyć środowisko biznesowe z naukowym czy samorządami. Panele zostały ułożone tak, aby przedstawiciele różnych sfer życia publicznego mogli  wypowiedzieć się na tematy konferencyjne. Pierwszej edycji będą towarzyszyły rozmowy B2B oraz wystawa, na której producenci i firmy zaprezentują szeroką ofertę produktów i usług niezbędnych do sprawnej organizacji biznesu.

Central European Energy Forum – Energy CEE Day to projekt realizowany przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W związku z podejmowaną szeroką tematyką energetyczną, ochroną środowiska i propagowaniem współpracy między placówkami naukowymi a biznesem uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, którego operatorem jest Województwo Małopolskie. Celem projektu jest zorganizowanie cyklu Konferencji naukowo – biznesowych oraz utworzenie portalu internetowego, które umożliwią promocję innowacyjności i pozwolą na wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes, ale także pozwolą na promocję w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej, przede wszystkim w obszarze geotermii, fotowoltaiki oraz poprawy efektywności energetycznej.

Do udziału w Konferencji zaproszone zostały firmy prowadzące lub planujące rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianej energii zrównoważonej m.in. inteligentnych sieci i magazynowania energii, czystych technologii przetwarzania paliw, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych, inteligentnych budynków i miast zarejestrowane lub prowadzące swoją działalność na terenie. Oprócz nich w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele innych małych i średnich  przedsiębiorstw działających na terenie województwa małopolskiego oraz naukowcy, praktycy, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządów lokalnych oraz inwestorzy.

Foto: shutterstock

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.