Wizjonerstwo czy utopia Nissana?

Nissan od dawna kojarzony z innowacjami jest pomysłodawcą wizji inteligentnej mobilności, której celem jest całkowite wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji przez pojazdy oraz śmiertelności w wypadkach drogowych.

Wizja przedstawiona przez Nissana wyznacza nowy kierunek prac koncernu nad nowymi produktami i technologiami, z których najważniejsze mają dotyczyć sposobu zasilania pojazdów ich prowadzenia oraz integracji ze społeczeństwem.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak wygląda wdrażanie wizji Nissana na terenie Polski? O tym i nie tylko o tym, z przedstawicielem Nissan Impwar, Patrykiem Bernatem rozmawiał reporter SwiataOZE.

Wizja Nissana opiera się na trzech punktach:

  1. Inteligentna jazda – większe poczucie pewności kierowcy dzięki Piloted Drive, czyli technologii autonomicznej jazdy,
  2. Inteligentna energia – większa sprawność energetyczna i większa moc samochodów elektrycznych,
  3. Inteligentna integracja – nowe relacje między pojazdami a społeczeństwem.

Zwłaszcza ostatni punkt zaprezentowanej przez Nissana wizji wymaga głębszej refleksji, dlatego przyjrzyjmy się, co oznacza.

Według Nissana „inteligentna integracja” to nic innego jak łączenie samochodów, ludzi i infrastruktury technicznej w sieć, a także udział w budowaniu niezbędnej infrastruktury ładowania.

Nissan uczestniczy w łączeniu samochodów z infrastrukturą techniczną, taką jak drogi oraz sieci teleinformatyczne i elektroenergetyczne. Połączenie to powinno prowadzić do ograniczenia zatorów ulicznych, bardziej efektywnego współużytkowania pojazdów, popularyzacji zdalnej obsługi pojazdów oraz poprawy wydajności zarządzania energią. Nissan wspiera także rozbudowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w Europie, USA, Meksyku i Japonii. Do dziś w Europie zainstalowano ponad 10 500 stanowisk szybkiego ładowania. Reasumując, „Inteligentna integracja” polega na kojarzeniu inicjatyw Nissana w zakresie zarządzania energią i jazdy z potrzebami społeczeństwa.