Wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze w ciągu dwóch miesięcy złożyło ponad 15 tys. gospodarstw domowych

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zebrały już w sumie 69 444 wniosków o dofinansowanie z programu “Czyste powietrze”. WFOŚiGW podjęło decyzję o udzieleniu dofinansowania w przypadku 33 261 wniosków i podpisano już 25 151 umów.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły więcej wniosków o dofinansowanie niż w poprzednich ośmiu miesiącach realizacji. Program działa od września 2018 r.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Program “Czyste Powietrze”

Celem programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynków i likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. Budżet wynosi 103 mln złotych, a czas realizacji ma wynosić dziesięć lat. Rząd zakłada, że dzięki dofinansowaniu 4 mln domów jednorodzinnych zostanie poddanych termomodernizacji. Ministerstwo Środowiska w niedawno przeprowadzonym audycie zwróciło uwagę WFOŚiGW na zbyt wolną realizację programu, która może skutkować utratą unijnych dotacji, dlatego 29 lipca tego roku resort wprowadził zmiany dotyczące Programu.

Zmiana procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków

Zmiany zakładają zawarcie porozumień pomiędzy gminami i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które umożliwiają samorządom przyjmowanie wniosków o dofinansowania i ich wstępną weryfikację. “Zmiana ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom” – przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, z 24 miesięcy po podpisaniu umowy, na 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Poprawki doprecyzowują koszty kwalifikowane źródeł ciepła – nowe zasady mówią, że nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła, które zostały zainstalowane wyłącznie do wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.

https://swiatoze.pl/zmiany-w-programie-czyste-powietrze/