Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa. Produkcję zielonego wodoru będą zasilać bałtyckie farmy wiatrowe 

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa. Produkcję zielonego wodoru będą zasilać bałtyckie farmy wiatrowe

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa. Produkcję zielonego wodoru będą zasilać bałtyckie farmy wiatrowe 

W Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy budowie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Wodór ma być produkowany przy wykorzystaniu morskich farm wiatrowych. Oznacza to, że jeden z celów Polskiej Strategii Wodorowej osiągnęliśmy z dużym wyprzedzeniem. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zachodniopomorska Dolina Wodorowa 

Wodór ma się w Polsce całkiem dobrze. Nasz kraj jest trzecim największym producentem tego paliwa w Europie i sukcesywnie dąży do zwiększenia swojej pozycji, inwestując w kolejne wodorowe przedsięwzięcia. 28. listopada kilkanaście podmiotów, w tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Grupa Azoty oraz Enea, podpisały list intencyjny o współpracy w budowie kolejnej, już siódmą dolinę wodorową, tym razem w województwie zachodniopomorskim. W rozwoju polskiego wodoru zaangażowane są zarówno podmioty rządowe, jak i przedstawiciele branży energetycznej, nauki oraz organizacji pozarządowych.

Zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru. Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Jak patrzymy na transformację i projekty wodorowe nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych. Tu mówimy często o kadrach, dlatego apelujemy o dobrą współpracę z administracją, uczelniami, branżą naukową czy przemysłempowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.  

Nowa dolina wodorowa ma pozwolić na produkcję, transport, magazynowanie i zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. 

Zielony wodór powstanie z energii znad Bałtyku 

O wytypowaniu województwa zachodniopomorskiego jako miejsca z potencjałem produkcji zielonego wodoru decydował m.in. fakt, że to region, który posiada największe zainstalowane moce odnawialne w całym kraju. 

Zachodniopomorskie – Szczecin, Świnoujście, Police, to region niewątpliwie bogaty w możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii. Energia z morskiej energetyki wiatrowej ma ogromny potencjał do produkcji wodoruskomentował decyzję Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. 

Do września 2021 roku łączna moc instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim przekroczyła 2000 MW, co stanowi 18,5% mocy zainstalowanej w kraju. Na ten moment odnawialne źródła energii są w stanie wygenerować około 5 GW, co niemal całkowicie pokrywa zapotrzebowanie województwa. 

W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim powstało 21 nowych dużych instalacji, w tym 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13,7 MW, 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 14,8 MW i jedna biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW. 

A jak wynika z nowego raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), Bałtyk ma potencjał sięgający nawet 33 GW energii wiatrowej. Obecnie na morzu rozwijane są projekty i łącznej mocy około 8,4 GW, czyli pięć razy mniej. Gdyby Polska zainwestowała w rozwój morskich farm wiatrowych mogłaby stać się jednym z największych centrów offshore w Europie. 

Dlaczego Polska chce inwestować w wodór?

Wodór (H2) jest najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym na Ziemi, a szacuje się nawet, że stanowi około 75% masy całości materii w kosmosie. Można zatem powiedzieć, że jest paliwem „nieskończonym” i doskonałym, ponieważ jest lekki i wydajny. 

Co najistotniejsze z perspektywy transformacji energetycznej – spalanie wodoru nie emituje dwutlenku węgla, czyli głównego gazu cieplarnianego, który odpowiada za globalne ocieplenia. Wobec tego ten pierwiastek jest uważany za jedno z najbardziej obiecujących paliw alternatywnych dla ropy węgla i gazu. 

Jednak najczęściej to paliwa kopalne są preferowaną opcją dla produkcji wodoru. Według szacunków, tak wytwarzany wodór może odpowiadać za globalną emisję nawet 830 mln t CO2e rocznie, przez co w efekcie przyczynia się do pogłębienia problemów środowiskowych. Wobec tego faktu, nie można powiedzieć, że wodór jest niskoemisyjnym i ekologicznym źródłem energii, dopóki w jego pozyskaniu nie będą wykorzystywane OZE

Polska Strategia Wodorowa 

Do 2030 roku nasz kraj chce wybudować instalacje do produkcji niskoemisyjnego wodoru o łącznej mocy 2 GW. To główny z celów Polskiej Strategii Wodorowej, czyli dokumentu strategicznego określającego kluczowe założenia rozwoju gospodarki wodorowej. 

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej oznacza, że jeden ze wskaźników PSW został osiągnięty z dużym wyprzedzeniem. Plan zakładał budowę co najmniej pięciu dolin wodorowych w kraju. W tym momencie działa już: 

  • Mazowiecka Dolina Wodorowa, 
  • Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, 
  • Podkarpacka Dolina Wodorowa, 
  • Dolnośląska Dolina Wodorowa, 
  • Pomorska Dolina Wodorowa, 
  • Wielkopolska Dolina Wodorowa. 

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy do 2026 roku fundusze przeznaczone na rozwój technologii związanych z wytwarzaniem, transportem i magazynowaniem wodoru mają wynieść 800 mln euro. 

Źródła: gov.pl, pap.pl, portalsamorzadowy.pl

Fot. główna: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.