Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zanieczyszczenia mogą wpływać nie tylko na nasze zdrowie, ale również na zachowanie

niebezpieczny smog

Zanieczyszczenia mogą wpływać nie tylko na nasze zdrowie, ale również na zachowanie

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka jest już zbadany. Wiemy, że zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych, chorób serca, udaru, raka płuc, a także demencji i choroby Alzheimera. Jednak coraz więcej badań pokazuje, że zanieczyszczenie powietrza odbija się nie tylko na naszym zdrowiu, ale również zachowaniu.

Kiedy w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na obawy, że emisje z pojazdów mogą być przyczyną problemów i trudności w nauce oraz obniżonego IQ wśród dzieci, pozbyto się z benzyny ołowiu, to 20 lat później zanotowano 56% spadek przestępczości z użyciem przemocy.

Reklama

Krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza, w szczególności na dwutlenek siarki, wiąże się z wysokim ryzykiem hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych. Do takich wniosków doszli naukowcy w Szanghaju. Podobne wnioski wynikają z badań przeprowadzonych na terenie Los Angeles. W tym wypadku stwierdzono, że wyższy poziom zanieczyszczenia pyłowego zwiększa wskaźnik zachowań przestępczych wśród młodzieży. Wpływa również na zmiany w korze mózgowej młodych osób.

Podobne badania przeprowadzono ostatnio w Wielkiej Brytanii. Porównano dane dotyczące 1,8 miliona przestępstw w ciągu dwóch lat z danymi o zanieczyszczeniach z londyńskich gmin i obwodów. Naukowcy odkryli, że 10-punktowe podniesienie wskaźnika AQI (jakości powietrza) zwiększa współczynnik przestępczości o 0,9%. Poziom przestępczości w Londynie jest więc wyższy w najbardziej zanieczyszczone dni.

Warto jednak zauważyć, że badacze nie stwierdzili znaczącego wpływu jakości zanieczyszczeń na poważne przestępstwa, takie jak morderstwo, gwałt czy napaść, które skutkowały poważnymi obrażeniami.

Wzrost zanieczyszczenia coraz częściej związany jest ze zwiększonym stężeniem hormonu stresu – kortyzolu, co może wpływać na postrzeganie ryzyka, co przekłada się na skrajne zachowania. Konieczne są dalsze badania i skoordynowane działania na rzecz zmiany tej sytuacji.

Źródło: independent.co.uk

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.