„Zielona” IKEA w Polsce

Znana sieć handlowa rozpoczyna inwestycje w panele fotowoltaiczne i wiatraki. Dzięki tym krokom już wkrótce szwedzka firma w pełni  stanie się niezależna energetycznie. Inwestycje w odnawialne źródła energii to element globalnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ikea zamierza produkować tyle energii ile zużywa.

Polski oddział sieci handlowej, co może niektórych dziwić, zużywa więcej prądu niż w Szwecji. Wynika to z tego, że w naszym kraju, a nie w Skandynawii produkowana jest największa liczba mebli, które eksportowane są na cały świat. W Polsce Ikea zużywa ok 400 GWh energii rocznie, co może być porównane do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną miasta wielkości Gdańsk (ok. 460 tys. mieszkańców). 85 % zużycia pochłania właśnie produkcja mebli. W Szwecji wskaźniki te są o wiele niższe  wynoszą tylko 361 GWh/rok.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Pełna niezależność energetyczna” – podejście IKEA do OZE w Polsce

W najbliższych miesiącach energia elektryczna pochodząca ze wszystkich źródeł odnawialnych należących do IKEA w Polsce pokryje w pełni zużycie energii elektrycznej firmy.

Już dziś firma posiada w naszym kraju pięć działających farm wiatrowych:

– Bukowsko – 18 MW,

– Łęki Dukielskie – 10 MW,

– Rymanów – 26 MW,

– Wróblew – 38 MW

– Gizałki – 36 MW.

W najbliższych miesiącach zostanie zakupiona jeszcze jedna farma wiatrowa w Lubartowie. Ponadto fabryki IKEA Industry zostaną wyposażona w kotły na biomasę, a magazyny i część sklepów w pompy ciepła. Dodatkowo planowane jest zamontowanie paneli słonecznych do wytwarzania ciepłej wody na dachach sklepów w Krakowie, Gdańsku i Łodzi.

Według aktualnych prognoz wszystkie sześć farm wiatrowych Grupy IKEA w Polsce będzie co roku wytwarzać do 473 GWh energii, co:

– odpowiada średniemu zużyciu energii elektrycznej przez ok. 225 tys. gospodarstw domowych,

– umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 450 tys ton, co jest równoznaczne z wycofaniem ponad 150 tys samochodów z dróg.

Ponadto IKEA w Polsce współpracuje także ze swoimi dostawcami artykułów wyposażenia domu nad wdrażaniem poprawy efektywności energetycznej oraz inwestycjami w energię odnawialną, celem wspólnego tworzenia gospodarki niskoemisyjnej.

Myśl globalnie działaj lokalnie

Powyższe działania są elementem realizowanej od kilku lat IKEA konsekwentnie globalnej strategii People & Planet Positive, która stanowi odpowiedź na społeczne wyzwania płynące z całego świata. Szereg podejmowanych przez Grupę IKEA działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ma mieć znaczący wpływ na poprawę warunków życia ludzi, a także otaczającego ich środowiska.

Strategia People & Planet Positive wytycza nowe cele i przedsięwzięcia, które zostaną podjęte i zrealizowane globalnie do 2020 roku, we wszystkich miejscach, gdzie jest obecna Grupa IKEA.

Głównym celem tych działań jest obniżenie emisji CO2 do atmosfery o 50% do końca 2015 roku, zainwestowanie 1,5 mld Euro w odnawialne źródła energii na całym świecie do końca 2015 roku, inwestycje we wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową, zobowiązanie się do zakupu 314 turbin wiatrowych w dziewięciu krajach oraz zainstalowania 700 000 paneli słonecznych na swoich budynkach.

IKEA inwestycje w energetykę wiatrową nie tylko w Polsce, ale również w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Wszyscy możemy zadbać o zrównoważony rozwój

IKEA chce nie tylko wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, ale także zachęcać do tego swoich klientów. W związku z tym inspiruje ich do prowadzenia bardziej zrównoważonego życia w domu, oferując rozwiązania, które umożliwiają oszczędzanie zasobów naturalnych, generowanie energii oraz ograniczanie i sortowanie odpadów. Ponadto klienci mogą aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez Grupę IKEA kampaniach społecznych przyczyniających się do poprawy życia i pracy ludzi na całym świecie.