Zmiany klimatyczne w Indiach wpływają negatywnie na tamtejszy sektor wiatrowy

Ocieplanie się Oceanu Indyjskiego może zredukować potencjał energetyczny branży wiatrowej w Indiach, jak wskazują badania z Harvardu. Indie są trzecim na świecie emiterem gazów cieplarnianych, zaraz za Chinami i USA. Inwestują miliardy w systemy OZE, zwłaszcza instalacje wiatrowe, i chcą podwoić ilość zainstalowanych mocy w tym sektorze w ciągu najbliższych pięciu lat.

Większość turbin stawianych jest na południu i zachodzie Indii, by wyłapywać silne letnie wiatry monsunowe. Jednakże ogrzewanie się Oceanu Indyjskiego sprawia, jak wskazują naukowcy, że wiatry te będą z czasem powoli słabły, redukując ilość uzyskiwanej z nich energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Odkryliśmy, że pomimo faktu, że Indie inwestują ogromne sumy w przemysł wiatrowy, by walczyć ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem powietrza, to zyski z tych inwestycji są na łasce zmieniającego się klimatu”.

W badaniach przeanalizowano siły wiatrów letniego monsunu w ostatnich czterech dekadach. Są one bezpośrednio skorelowane z poziomem uzyskiwanej z sektora wiatrowego energii – 63% rocznej produkcji pochodzi z wiosennych i letnich wiatrów. Ich potencjał energetyczny spadł w ostatnich 40 latach o około 13%, co bezpośrednio przekłada się na ilość produkowanej energii elektrycznej.

Największy spadek obserwowany jest w Rajastanie i Maharashtra – regionach, gdzie inwestycje w wiatrowe OZE są największe. W innych regionach spadek wietrzności jest dużo mniejszy lub w ogóle nieobecny.

„Nasze badania dostarczać mają podpowiedzi, gdzie budować kolejne turbiny, by minimalizować wpływ zmian klimatycznych na OZE”, mówi profesor Michael B. McElroy, jeden z autorów opisywanego studium. Kolejnym krokiem badaczy ma być wykorzystanie modelu klimatycznych do przeanalizowania, jakie mogą być dalsze losy sektora wiatrowego w Indiach.