Zmiany w przepisach Prawa budowlanego: próg minimalnej mocy źródła ciepła

Projekt zmiany Prawa budowlanego przeszedł już wstępne konsultacje i został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Nowelizacja wprowadza zmiany przy wyborze źródła ciepła w domach.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje, że wprowadzone przepisy będą promować podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz zabraniać swobodnego przechodzenia z ogrzewania niskoemisyjnego na węglowe. Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza zmiany w wymogach do prawa energetycznego, ustanowienie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższego niż 0,8 oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Zwiększenie progu minimalnej mocy źródła ciepła 

Nowelizacja zakłada dołączenie, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu wielorodzinnego i/lub jednorodzinnego, oświadczenia projektanta odnośnie możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że zmiany wynikają z konieczności “zapewnienia kontroli stosowania przepisów prawa energetycznego w zakresie realizacji obowiązku przyłączania instalacji grzewczych w nowych budynkach do sieci ciepłowniczych”. Obowiązkowe przyłączanie do sieci ciepłowniczej jest zapisane w prawie energetycznym, jednak dotyczy budynków, w których projektowa moc cieplna wynosi więcej niż 50 kW.

Utrudniona zmiana ogrzewania

Zmiana źródła ciepła, z niskoemisyjnego pozyskiwanego z OZE na źródło opalane węglem lub drewnem, będzie wymagała uzyskania ponownej decyzji pozwolenia na budowę. – “Dzięki wprowadzanej zmianie, ewentualna zmiana źródła ciepła polegająca na rezygnacji z przyłączenia do sieci ciepłowniczej na rzecz mniej efektywnych źródeł ciepła, spowoduje konieczność uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę” – czytamy w uzasadnieniu Ministerstwa. Według resortu, popularną praktyką wśród właścicieli domów jest zastępowanie pieców gazowych, tanimi piecami węglowymi, w których najczęściej palą są śmieci.

Prawo budowlane, a pompy ciepła 

Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Paweł Lachman wyraził opinię, że “obowiązek przyłączania do sieci ciepłowniczej nie powinien dotyczyć sytuacji, gdzie będą montowane pompy ciepła. Mają najwyższą efektywność energetyczną, przekazują znaczne udziały OZE oraz są w praktyce bezemisyjne. Ze względu na zasady obliczania współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, wymagałoby to enumeratywnego przywołania tego wyjątku w prawie energetycznym”.

Unijny pakiet walki ze smogiem

Komisja Europejska wnioskowała do polskiego rządu o uszczelnienie prawa w zakresie pomp ciepła. Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci alarmuje, że od 2021 r. wszystkie obiekty powinny być budowane w standardzie “zeroenergetycznym”. Unijne przepisy zakładają, że budynkiem zeroenergetycznym jest “budynek o standardzie pasywnym, który zużywa mniej niż 15 kWh energii na metr kw. rocznie i jest wyposażony we własne odnawialne źródła energii. W Polsce jest przyjęte, że każdy budynek zużywający do 75 kWh energii na metr kw. jest “zeroenergetyczny”.