W 2017 roku udział OZE w miksie energetycznym Estonii wyniósł 16,8 procent

Jak informuje The Baltic Course, w 2017 roku udział zielonej energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej w Estonii wyniósł 16,8 procent. W ciągu tego roku wyprodukowano łącznie 1612 GWh energii.

Litewski operator Elering zauważył, że wyprodukowana ilość 1612 GWh mocy jest o 14 procent wyższa niż w 2016 roku. Zużycie energii OZE w 2016 roku stanowiło 15,1 procent.

W ostatnim kwartale 2017 roku udział OZE w miksie energetycznym Estonii wyniósł 17,6 procent. W analogicznym okresie ten wskaźnik oscylował na poziomie 17,9 procent, czyli można zauważyć minimalny spadek.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dominującymi źródłami zielonej energii w Estonii są: biomasa, biogaz oraz energia z odpadów, które miały 56 procent udziału w obszarze OZE. Z tych źródeł wyprodukowano 908 GW energii elektrycznej. Z kolei w 2016 roku z pomocą tego rodzaju zielonej energii wyprodukowano 785 GWh.

Energetyka wiatrowa dostarczyła 42 procent z ogółu wyprodukowanej energii odnawialnej. Turbiny wiatrowe wygenerowały w 2017 roku łącznie 670 GWh energii, ale – jak wskazuje The Baltic Course – ustalony limit dotacji energii wiatrowej w wysokości 600 GWh w skali roku nie został osiągnięty. Jednakże w porównaniu do 2016 roku całkowita produkcja energii wiatrowej wzrosła w 2017 roku o 13 procent. Średnia prędkość wiatru na obszarze Estonii wzrosła o jedną czwartą.

W 2017 roku sektor hydroenergetyczny wyprodukował 29 GWh energii elektrycznej.

Największy wzrost odnotowano w sektorze energetyki słonecznej. Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w farmach słonecznych zwiększyła się prawie do 5 GWh, a kwota subsydiów oscylowała na poziomie 311 tysięcy euro. Subwencje otrzymało dziewięciuset właścicieli paneli słonecznych. W samym 2017 roku liczba producentów energii elektrycznej wzrosła o dwieście pięćdziesiąt osób.

Dotacje na zintegrowaną produkcję energii odnawialnej w 2017 roku wyniosły 3,5 miliona euro, czyli o 21 procent mniej w porównaniu z rokiem 2016. Ilość energii wytworzonej w zintegrowanym systemie zmniejszyła się ze 149 do 110 GWh.

Estonia postawiła sobie za cel zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 17,6 procent do 2020 roku. Cel pośredni, ustanowiony dla 2017 roku, wyniósł 15,2 procent.