25 lat geotermii w Polsce – wystawa w Sejmie RP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy „25 lat geotermii w Polsce” jutro (11 kwietnia 2019 r.) w Sejmie RP. W wydarzeniu udział weźmie Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, eksperci z branży geotermalnej, zarząd funduszy oraz parlamentarzyści.

Uroczyste otwarcie wystawy „25 lat geotermii w Polsce” w holu głównym gmachu Sejmu RP (na parterze przy wejściu w kuluary) zaplanowane jest na godz. 11:00. Jak informuje NFOŚiGW: „to pierwsza w Polsce tak szeroka, retrospektywna prezentacja dokonań Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA”, której główny cel i przesłanie to „ukazanie dokonań i dorobku Geotermii Podhalańskiej, ale zarazem zaprezentowanie szerokich perspektyw rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

NFOŚiGW podkreśla, że Geotermia Podhalańska to symbol sukcesu energetyki odnawialnej w naszym kraju, m.in. dzięki sukcesowi jakim było przyłączenie sieci ciepła geotermalnego do ponad 1500 obiektów w Zakopanem, Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie, co przełożyło się na poprawę jakości powietrza na Podhalu.