2800 zł oszczędności rocznie – to możliwe dzięki instalacji fotowoltaicznej!

Od 1 lipca 2016 roku w Polsce obowiązuje nowelizacja do ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. System magazynowania energii w sieci, zwolnienie z VAT,  oszczędności na poziomie 70% – 80% rocznych rachunków za energię. To główne zalety znowelizowanej ustawy. Co to w praktyce oznacza dla właściciela instalacji fotowoltaicznej?

Latem ubiegłego roku odwiedziliśmy Pana Piotra – właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kWp. Mogliśmy przeanalizować jego ostatnie rozliczenie za energię z miesięcy marzec – czerwiec 2016. Właściciel fotowoltaiki w ciągu 4 miesięcy pobrał z sieci jedynie 59 kWh! Wprowadził do niej bezpowrotnie (sprzedał) 199 kWh. Pozostałe zapotrzebowanie na energię zostało pokryte przez instalację fotowoltaiczną. Przed uruchomieniem instalacji rachunki Pana Piotra sięgały 250 zł miesięcznie, a po uruchomieniu instalacji i zbilansowaniu ilości energii oraz sprzedaży nadwyżek – nowy rachunek pana Piotra opiewał na 33,59 zł.

Co zmieniło się po wejściu w życie 1 lipca 2016 roku nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii?

Na początku 2017 roku, czyli po pół roku obowiązywania nowego systemu rozliczeń, ponownie rozmawialiśmy z Panem Piotrem o jego rachunkach za energię elektryczną. Okazuję się, że po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, półroczne rachunki za prąd Pana Piotra są niższe od miesięcznego rachunku przed założeniem takiej instalacji.

Miesięcznie płaciliśmy około 250 zł za energię elektryczną. Za cały rok 2016 to byłaby kwota około 3000zł. Po zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, czyli od 1 lipca 2016 roku do końca roku zapłaciliśmy za energię około 200 zł. Czyli de facto mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku zaoszczędziłem 2800 zł na energii elektrycznej – mówi Pan Piotr.


Poza korzyściami ekonomicznymi, instalacja fotowoltaiczna to również ochrona środowiska. – Nie zakładałem instalacji fotowoltaicznej z myślą o zysku, zdecydowałem się z myślą o oszczędzaniu swoich comiesięcznych wydatków. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki instalacji zredukowaliśmy emisję CO2 o ponad 3 tony – dodaje Pan Piotr.

Instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kWp, jaką posiada Pan Piotr, można kupić już za około 20 tys. zł. Biorąc pod uwagę rachunki, jakie do tej pory płacił Pan Piotr, a oszczędności wygenerowane po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, można łatwo obliczyć, że przy 2800 zł rocznych oszczędności, inwestycja nieco ponad 20 tys. zł w instalację fotowoltaiczną wróci się już po 8 latach.