Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

745 mln zł na dofinansowanie do fotowoltaiki, OZE i nowych źródeł ciepła w programie Energia Plus

dofinansowanie do fotowoltaiki

745 mln zł na dofinansowanie do fotowoltaiki, OZE i nowych źródeł ciepła w programie Energia Plus

Trwa trzeci nabór wniosków w ramach programu „Energia Plus”. Dofinansowanie do fotowoltaiki, wymiany źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej i na inne cele udzielane jest w formie pożyczki dla przedsiębiorców. Zobacz szczegóły programu. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Dofinansowanie do fotowoltaiki i na inne cele

NFOŚIGW ogłosił trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych. Budżet na dofinansowanie do fotowoltaiki i na inne cele (w formie pożyczek) wynosi 745 mln zł.

Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2022 roku do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Na co dokładnie mogą zostać przeznaczone dotacje?

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Energia Plus – o co można wnioskować?

Przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku), osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne ze zdolnością prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej mogą złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć takich jak:

  1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych (wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), w których do produkcji energii wykorzystuje się:

– energię ze źródeł odnawialnych (np. fotowoltaika),

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

– ciepło odpadowe pochodzące z kogeneracji (z wyłączeniem ciepła

wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem),

– paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz, syntetyczny lub wodór.

  1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych, lub urządzeń przemysłowych, prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych.
  2. Zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania.
  3. Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW.
  4. Poprawa efektywności energetycznej.
  5. Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Kwota dotacji w formie pożyczki wynosi od 0,5 mln do 300 mln zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych OZE?

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Lista załączników i więcej informacji o programie znajduje się na stronie NFOŚiGW. Zobacz pełną listę programów dofinansowania do fotowoltaiki, OZE, wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji:

źródło i zdj. główne: gov.pl/web/nfosigw, gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.