Albania miejscem rozwoju elektrowni wodnych

Łatwo otrzymać dofinansowanie na instalację kolektorów słonecznych bądź paneli fotowoltaicznych generujących energię elektryczną, co powoduje wzrost ilości osób zainteresowanych takim rozwiązaniem. To niejedyne formy uzyskiwania czystej energii, ponieważ dzięki wykorzystaniu wody również możemy ją generować.

Mowa o Albanii. To małe państwo, położone na południu Europy posiada wiele elektrowni wodnych – jest to jedno z bardziej popularnych rozwiązań, coraz częściej interesują się nim także przedsiębiorstwa. Wedle danych opublikowanych przez Albański Organ Regulacji Energetyki w poprzednim roku w Albanii uruchomiono aż 38 nowych elektrowni wodnych na terytorium całego kraju. W całym państwie funkcjonuje już łącznie 138 małych elektrowni wodnych, które dosyć znacząco wspomagają produkcję energii elektrycznej. W 2016 roku dzięki nim wygenerowano 7,2 mld kWh – średnio 7,1 TW na godzinę. 70% z produkcji energii zostało przekazane do miejskich sieci energetycznych, wspomagając zasilanie miejskiego oświetlenia. Reszta została wykorzystana przez przedsiębiorstwa i domy mieszkalne. Wedle ekspertów nie można dziwić się takiej tendencji wzrostowej ilości małych elektrowni wodnych, bowiem tego typu instalacje zapewniają stabilność oraz niezależność energetyczną.

Wedle szacunków ilość elektrowni wodnych wciąż będzie wzrastać. Jest to dobra wiadomość, ponieważ większa ilość energii wytworzonej w ten sposób eliminuje potrzebę wykorzystywania paliw kopalnych, takich jak choćby węgiel kamienny. Owszem, ilość elektrowni wodnych w Albanii wciąż jest zbyt mała, by całkowicie z niego zrezygnować, jednak można pozytywnie patrzeć w przyszłość, dostrzegając nadzieję na ciągły rozwój metod produkcji czystej, zielonej energii także w tym kraju.