Arktyka bezpiecznym schronieniem dla wielorybów przed szkodliwym PCB?

Niebezpieczny wpływ pestycydów czy chemikaliów PCB na organizmy ludzi i zwierząt został udowodniony już dawno. PCB były używane na całym świecie od 1930 roku w komponentach elektrycznych, plastiku i farbach, ale ich toksyczność znana jest od 50 lat. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku zakazano ich produkcji, ale 80% z już wyprodukowanych chemikaliów nie zostało jeszcze zniszczonych i nadal wycieka do mórz ze składowisk odpadów i innych źródeł. Dlatego zwierzęta żyjące w morzach i oceanach są w ogromnym niebezpieczeństwie.

Chemikalia są częścią łańcucha pokarmowego, m. in. wielorybów. W ten sposób te ssaki morskie stają się najbardziej skażonym gatunkiem zwierząt morskich, a co gorsza, odbija się to także na ich potomstwie. Według badań co najmniej połowa światowej populacji wielorybów jest skazana na wyginięcie z powodu toksycznego i trwałego zanieczyszczenia oceanów.

Oprócz tego PCB uszkadza narządy rozrodcze, powoduje raka i wpływa negatywnie na układ odpornościowy wielorybów i ich potomstwa. Nowe badania przeanalizowały perspektywy dla populacji tych zwierząt na następne stulecie. Okazuje się, że osobniki żyjące w pobliżu krajów uprzemysłowionych mogą zniknąć już za ok. 30-50 lat.

Niedawna śmierć jednego z przedstawicieli tego gatunku nieopodal brzegów Wielkiej Brytanii ujawniła jeden z najwyższych poziomów PCB u tych zwierząt, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Inne gromady poza Gibraltarem, Japonią i Brazylią oraz na północno-wschodnim Pacyfiku również są w wielkim niebezpieczeństwie. Zamordowane wieloryby są jednym z najbardziej interesujących ssaków wodnych na ziemi, ale na Morzu Północnym, w Hiszpanii i wielu innych miejscach już wyginęły.

„To jak zabójcza apokalipsa wielorybów”, powiedział Paul Jepson z Zoological Society of London, części międzynarodowego zespołu badawczego odpowiedzialnego za nowe badania. “Nawet w nieskazitelnym stanie rozmnażają się bardzo powoli.”

„Konieczne jest, aby wymogi dotyczące bezpiecznego unieszkodliwiania PCB na mocy Konwencji Sztokholmskiej stały się prawnie wiążące na następnym spotkaniu w maju 2019 r.”, powiedziała Lucy Babey dyrektor ds. nauki i konserwacji organizacji ORCA.

Badania pokazują, że populacje wielorybów na dalekiej północy – w pobliżu Norwegii, Islandii, Kanady i Wysp Owczych, są znacznie mniej zanieczyszczone ze względu na odległość od głównych źródeł PCB. “Jedyne, co daje mi nadzieję w dłuższej perspektywie, jest to, że tak, stracimy populacje na całym uprzemysłowionym obszarze, ale są populacje, które radzą sobie całkiem dobrze w Arktyce”, powiedział Jepson.

Foto: Flickr