Aukcje OZE: rozporządzenie o cenach referencyjnych za energię elektryczną

W Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Klimatu Michała Kurtyki o cenach referencyjnych za energię elektryczną z OZE. Wyszczególniono 34 rodzaje przypadków technologii z rozróżnieniem na wielkości zainstalowanej mocy. W porównaniu ze styczniowym projektem rozporządzenia, ceny zmieniono w 11 przypadkach.

Biogaz

Rozporządzenie dotyczy nowych instalacji OZE oraz zmodernizowanych. Do znaczących zmian cen doszło przy technologiach związanych z biogazem. Przy urządzeniach o mocy poniżej 0,5 MW, najniższa cena pojawiła się dla przypadków, które wytwarzają gaz ze ścieków – 420 zł/MWh. Najdroższa cena w tym przedziale mocowym przypadła elektrowniom, wykorzystującym biogaz rolniczy do z wysokosprawnej kogeneracji – 760 zł/MWh.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przy instalacjach powyżej 0,5 MW, które wykorzystują biogaz rolniczy, ponownie najtańsza przypadła dla pozyskiwania go ze ścieków – 385 zł/MWh. Najwyższa cena pojawiła się przy urządzeniach o mocy między 0,5 MW a 1 MW – wykorzystujących biogaz z kogeneracji – 700 zł/MWh. 

Hydroenergia

Cenę referencyjną dla małych hydroelektrowni do 0,5 MW ustalono na poziomie 620 zł/MWh. Dla źródeł o mocy między  0,5 Mw a 1 MW – 560 zł/MWh, a powyżej 1 MW – 535 zł/MWh.

Instalacje wiatrowe

Ceny referencyjne dla elektrowni wytwarzającej energię z wiatru na lądzie ustalono dla dwóch przypadków – dla projektów do 1 MW  wynosi 320 zł/MWh, a dla mocniejszych – 250 zł/MWh. Warto nadmienić, że w przypadku tej drugiej ceny, w porównaniu z minionym rokiem, nastąpiła podwyżka, z 285 zł/MWh. Prawie dwukrotnie droższą wskazano energię  farm offshore – 450 zł/MWh. 

Fotowoltaika

Różnica między cenami dla energii wytwarzanej ze słońca wynosi 20 złotych – prąd z farm do 1 MW zainstalowanej mocy wynosi 360 zł/MWh, a powyżej 1 MW 340 zł/MWh. W obu przypadkach, doszło do obniżki cen w porównaniu z aukcjami z 2019 roku. 

Źródło: gramwzielone.pl