Kary za brak walki ze smogiem zostały nałożone na małopolskie gminy

Badanie zlecone przez małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały, że spośród 45. przebadanych gmin w aż 40. dopatrzono się uchybień związanych z zaniedbaniami jeszcze z lat 2013-2015, co oznacza, że od tego czasu poziom zawieszonych w powietrzu pyłów nie uległ na ich terenie zmniejszeniu. W związku z powyższym na 30 gmin nałożono kary finansowe, jednak nie były one dotkliwe – wynosiły od 10. do 30. tysięcy złotych, choć ustawa dopuszcza mandaty w wysokości nawet do 500 tys. zł.

Ekologiczne rozwiązania Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach

Specjalnie dla portalu Świat OZE o modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach-Łabędach opowiada Lucjan Lamch z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach. – Podczas modernizacji zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych, jak również proekologicznych. Jednym z nich jest centralne ogrzewanie za pomocą pompy ciepła oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej, również za pomocą pomp ciepła. Zobacz film i dowiedz się więcej.

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” jedną z najnowocześniejszych budowli tego typu w Europie

Bardzo skrótowo, dzięki uruchomieniu tego obiektu i zmodernizowaniu technologii oczyszczania ścieków w 2012 roku Warszawa przestała zatruwać Wisłę ściekami komunalnymi. W ciągu doby było ich blisko 200 tysięcy m3 ścieków, które przedostawały się nieoczyszczone bezpośrednio do Wisły. Po uruchomieniu tego zakładu oczywiście sytuacja się diametralnie zmieniła – powiedziała Marzena Wojewódzka, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie.