Sylwia Wójtowicz

Świat pszczół w liczbach

Na podstawie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii określono, że w Polsce liczba...
Polska