Bank Światowy wzywa Polskę do zwiększenia udziału OZE w energetyce

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce byłoby korzystne dla gospodarki, poprawiłoby stan zdrowia ludzi i przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska – dowiadujemy się z raportu Poland Energy Transition opracowanego przez specjalistów z Banku Światowego. Jego twórcy zwracają też uwagę na to, że polskie elektrownie węglowe są przestarzałe technologicznie.

Według twórców raportu, ambitnym celem dla Polski będzie osiągnięcie udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii na poziomie prawie 50% do 2030 r. i przy jednoczesnym spadku udziału węgla z 80% do 40%. Taka zmiana przyczyniłaby się do znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla. Najbardziej ambitny scenariusz przedstawiony w raporcie mógłby również doprowadzić do zmniejszenia do 2030 roku o 25% (o 20 tys.) liczby miejsc pracy w kopalniach. Zostałoby to jednak zrekompensowane utworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zdaniem twórców raportu duże uzależnienie Polski od węgla stwarza poważne problemy środowiskowe i skutkuje znacznym pogorszeniem stanu zdrowia Polaków, którzy wdychają zanieczyszczone powietrze. Inwestowanie w odnawialne źródła energii byłoby więc korzystne zarówno dla zdrowia ludzi, jak i uzasadnione ekonomicznie.

Specjaliści z Banku Światowego zauważają jednocześnie, że ​​węgiel w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednak europejskie i globalne trendy w zakresie ochrony środowiska sprawiają, że przejście na czystszą energię jest nieuniknione. W wyniku postępu technologiczny taka konwersja jest już coraz tańsza i coraz bardziej opłacalna. Sektor energetyczny zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, napędzanego przez ekonomię, potrzebę ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz cele krajowe określone w ramach porozumienia paryskiego.

Jak zaznacza Xiaodong Wang, starszy specjalista ds. Energii w Banku Światowym i autor raportu, ponad 60% istniejących w Polsce elektrowni węglowych ma ponad 30 lat. Zastąpienie tych zakładów nowoczesnymi i opartymi na energetyce odnawialnej stanowi okazję do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla.