Barbados kończy projekt energii odnawialnej

Zakończyły się prace związane z projektem instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 420 kW w przepompowni Bowmanston i wiaty fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków Bridgetown w Barbadosie. Inwestycja uzyskała wsparcie w wysokości 7 mln dolarów z funduszu uruchomionego dla krajów karaibskich przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich uruchomił w 2017 roku Karaibski Fundusz Energii Odnawialnej o wartości 50 mln dolarów. Partnerstwo to było próbą udzielenia krajom zrzeszonych w CARICOM pomocy w obniżeniu kosztów energii, które były uznawane za główną barierę rozwojową. – Celem funduszu było zwiększenia wykorzystania i odporności instalacji energii odnawialnej w regionie oraz poprawa stanu wiedzy technologicznej w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania projektami energii odnawialnej, a także ułatwienie szybszego i tańszego wdrażania ich w przyszłości – powiedział Wilfred Abrahams, minister energii i zasobów wodnych Barbadosu. Wskazane cele są zgodne z rządową strategią przejścia w 100% na energię odnawialną do 2030 roku. – Wierzymy, że jesteśmy winni przyszłym pokoleniom odkrywanie i rozwój alternatywnych źródeł energii. Pozwoli to na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej – dodał minister.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Bader Al-Matrooshi, ambasador ZEA na Kubie, Jamajce i Haiti oraz przedstawiciel Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Stowarzyszeniu Państw Karaibskich pogratulował ukończenia projektu. – To doniosła chwila w relacjach między naszymi państwami. Łączy nas wizja ważnej roli, jaką odgrywa energia odnawialna w przyspieszaniu zrównoważonego rozwoju i przynoszeniu realnych korzyści lokalnemu społeczeństwu – zauważył.

Foto: Carribbeannewservice.com