Białe ulice pomogą ochłodzić Los Angeles

Postępujące ocieplanie się klimatu sprawia, że liczba bardzo ciepłych dni drastycznie wzrasta. O ile pojedyncze przypadki dni charakteryzujących się niemal tropikalnymi upałami można przetrwać bez większych niedogodności, o tyle utrzymujące się kilka miesięcy wysokie temperatury stają się nie tylko niebezpieczne, ale i kłopotliwe.

Kwestia długotrwałych upałów stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Nagrzewające się ulice sprawiają, że pochłonięte przez nie ciepło jeszcze długo oddawane jest budynkom znajdującym się nieopodal. Taka sytuacja powoduje, że okoliczni mieszkańcy decydują się na podkręcenie klimatyzacji w swoich domach i tym samym niepotrzebnie zwiększają pobór prądu elektrycznego oraz przyczyniają się do nadmiernej emisji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Próbą zaradzenia temu problemowi może się okazać pomysł realizowany obecnie w Los Angeles, o czym doniósł niedawno portal businessinsider.com.pl. Na części ulic tego amerykańskiego miasta rozlano bowiem specjalną białą powłokę, której celem jest zredukowanie pochłanianego ciepła. Ciemna nawierzchnia drogowa absorbuje nawet od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu pięciu procent promieni słonecznych, co sprawia, że ulice miasta nagrzewają się do temperatury sześćdziesięciu pięciu stopni Celsjusza, natomiast biała odbija te promienie, zmniejszając tym samym średnią temperaturę. Według przeprowadzonych badań białe ulice są w stanie obniżyć temperaturę szacunkowo nawet o pięć–osiem stopni Celsjusza, w zależności od tego, jak duży ich procent pojawi się w mieście. Jeśli co najmniej trzydzieści pięć procent ulic Los Angeles zostanie pomalowane ową odbijającą światło powłoką, to temperatura w całej metropolii może się obniżyć o jeden stopień Celsjusza. Jeżeli procentowy udział pomalowanych na biało dróg będzie wyższy, to średnia temperatura w mieście odpowiednio się zmniejszy.

Rozprowadzenie białej powłoki jest proste: wylewana jest ona na ulice dzięki transportującym ją ciężarówkom, a pracownicy służb miejskich dokładnie rozprowadzają ją na nawierzchni. O ile powłoka odbijająca światło jest łatwa w montażu, o tyle jej koszty są wysokie. Pomalowanie jednego kilometra ulicy wynosi średnio dwadzieścia pięć tysięcy dolarów (około osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wysoką cenę ma rekompensować wydajność takiego rozwiązania – zdaniem fachowców powłoka jest w stanie wytrzymać nawet siedem lat, przyczyniając się tym samym do spowolnienia zmian klimatycznych.